Siirry sisältöön

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros on avattu

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros on avattu. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli 7.7.–31.8.2020. Hallitus linjasi neuvottelussaan syyskuussa, että yrityksille tulisi avata uudelleen mahdollisuus hakea kustannustukea, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille. Kustannustuen toinen hakukierros on 21.12.2020 – 26.2.2021.

Tukea kohdennetaan nyt toisella hakukierroksella edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä sekä pidentämällä tukikautta.

Yritystuen ehdot

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin määritellyistä toimialoista, tai yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
  • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.
  • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.–31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
  • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2 000 euroa ja enintään 500 000.
  • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.

Valtiokonttori toivoo, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset saavat tukea, joten Valtionkonttori suosittelee hakemaan kustannustukea myös harkinnanvaraisin perustein toimialarajauksen ulkopuolelta.Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille. Näille toimialoille tukea ei voida myöntää, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020. Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesäkuu-lokakuu 2020.Vertailukauden ja tukikauden keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja vertaamalla määritetään yrityksen liikevaihdon laskun suuruus. Liikevaihdon laskun suuruus vaikuttaa yritykselle myönnettävän kustannustuen suuruuteen. 

Tuki perustuu lakiin ja sitä haetaan valtiokonttorista sähköisen asiointipalvelun kautta. Tukea saavat kaikki, jotka täyttävät tuen saamisen edellytykset. Valtiokonttorin verkkosivuilta löytyvät hakuohjeet ja laskuri, jonka avulla voi arvioida tuen suuruuden.

Porvoossa yrityksiä neuvoo kustannustuen hakemiseen liittyvissä asioissa Posintra Oy.