Hoppa till innehåll

En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag har öppnats

En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag har öppnats. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har märkbart minskat till följd av coronapandemin och som därför har det svårt att klara av affärsverksamhetens oflexibla lönekostnader och andra kostnader.

Den första ansökningsomgången för kostnadsstödet var 7.7–31.8.2020. Regeringen linjerade i sin förhandling i september att företagen borde ges en ny möjlighet att söka kostnadsstöd eftersom läget som coronapandemin har orsakat är hösten 2020 fortfarande svårt för flera branscher. Den andra ansökningsomgången för kostnadsstödet är 21.12.2020–26.2.2021.

Nu i den andra omgången riktar man stödet till verksamma företag med sådana kostnader som är svåra att anpassa, vilket görs genom att man utvidgar och preciserar definitionen av kostnader som ska ersättas, samt förlänger stödperioden.

Villkoren för företagsstödet

Det tidsbestämda kostnadsstödet för företagen är avsett för företag som uppfyller följande villkor:

  • Företagets bransch omfattas av stödet eller ett företag vars huvudverksamhet inte nämns i statsrådets förordning, men som kan nämna särskilt allvarliga skäl till nedgången i dess omsättning relaterad till coronapandemin.
  • Företagets egen omsättning för stödperioden har minskat med mer än 30 procent jämfört med jämförelseperioden.
  • Företaget har lönekostnader och/eller oflexibla kostnader och förluster under stödperioden (1.6–31.10.2020), som är svåra att justera. Kostnaderna måste vara slutgiltiga.
  • Lagstadgat kostnadsstöd för företaget är minst 2 000 euro och högst 500 000 euro.
  • Företaget är inte föremål för något hinder för att beviljas kostnadsstöd i den mening som avses i lagen om kostnadsstöd.

Statskontoret önskar att alla företag som är berättigade till stöd får stöd, så Statskontoret rekommenderar att även företag som faller utanför sektorerna söker stöd på diskretionär basis. Inget kostnadsstöd kan dock beviljas till den primära jordbruksproduktion, fiske och vattenbruk. Dessa sektorer kan inte stödjas eftersom de omfattas av separata regler om statligt stöd under jord- och skogsbruksministeriets ansvar.

Jämförelseperioden för omsättningen är juni-oktober 2019. Om företaget har grundats den 1.5.2019 eller senare är jämförelseperioden januari–februari 2020. Stödperioden för alla företag är juni-oktober 2020. Genom att jämföra den genomsnittliga månatliga omsättningen under jämförelse- och stödperioden bestäms hur stor företagets minskning av omsättningen har varit. Storleken på minskningen av omsättningen påverkar storleken på det kostnadsstöd som beviljas företaget. 

Stödet bygger på lagen och det söks hos Statskontoret via dess elektroniska tjänster. Alla de som uppfyller villkoren i lagen får stöd. På Statskontorets webbplats finns ansökningsanvisningar och en kalkylator med vilken man kan uppskatta stödets storlek.

I Borgå får företagen råd om ansökning av kostnadsstödet av Posintra Oy.