Siirry sisältöön

AK 533 Ilmarisentie 8

Luonnoksen nähtävilläoloaika 22.3. – 24.4.2023

Alueelle tutkitaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää täydennysrakentamista. Kiinteistöllä sijaitsevien kahden kerrostalon korottamisen mahdollisuuksia tutkitaan ja lisäksi kiinteistölle osoitetaan rakennusala uudelle kerrostalolle. Pysäköinnin sijoittamista osittain nykyiselle katualueelle tutkitaan.

Vireilletulo

Asemakaavan laatiminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2018 alkaen. Hankkeesta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa.

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Luonnosvaiheessa järjestetään kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Kuulemisen aikana kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä ja kommentteja. Suunnitteluaineiston nähtävilläoloaika 22.3. – 24.4.2023.

Saatujen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta suunnittelutyötä tarvittaessa muutetaan. Saadut mielipiteet ja kommentit sekä niiden vastineet myös liitetään osaksi suunnitteluaineistoa.

Luonnosvaiheen aineistoja