Työhön kuntouttavat palvelut

Toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys. Palvelumme työllistymisesi edistämiseksi ovat yksilöllisesti räätälöityjä tarpeidesi mukaan ja lähtökohtana ovat omat tavoitteesi ja vahvuutesi. Palvelumme ovat maksuttomia.

Kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää pitkään työttömänä olleen henkilön edellytyksiä työllistymiselle. Sen painopiste voi olla myös arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä. Sisältö sovitaan yksilöllisten tavoitteiden mukaiseksi.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 1-4 päivänä viikossa 4 tuntia päivässä, ja se kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta. Toimintaa voidaan järjestää itsenäisesti tai ryhmässä. Työtoiminnan ajalta saat työttömyysetuuden ja osallistumispäiviltä yhdeksän euron kulukorvauksen. Matkakulusi korvataan. 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja sen järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttavaa työtoimintaa on tarjolla Porvoon kaupungin omilla pajoilla sekä kaupungin eri yksiköissä. Kuntouttavaa työtoimintaa tuottavat myös ostopalveluina Samaria Rf, Sotek sekä Duunitalot.

Palkkatuki

Palkkatuki on tuki, jolla työnantajalle korvataan osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Omavalmentaja arvioi tilanteen kanssasi.

Työkokeilu 

Työkokeilu on hyvä vaihtoehto, jos olet porvoolainen työtön työnhakija ja 

  • haluat työllistyä
  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  • suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa 

Työkokeilussa on tavoitteena ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Porvoon kaupunki järjestää työkokeilua kaupungin eri toimialoilla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla myös yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, valtion virasto tai työpaja.  

Työkokeiluun voit päästä omavalmentajan tai Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävän monialaisen palvelun (TYP) kautta. Varmista aina ennen työkokeilupaikan hakemista oikeutesi työkokeiluun. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Työkokeiluun liittyvät lomakkeet

Yksilövalmennus

Porvoon kaupungin omilla työpajoilla on mahdollisuus saada sosiaaliohjaajalta suunnitelmallista yksilövalmennusta. Yksilövalmennus räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa häntä mahdollisimman tukevaksi toiminnaksi. Yksilövalmennus on asiakkaan tukemista ja ohjaamista niin arkeen kuin työelämään liittyen.

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupunki tarjoaa tietyin ehdoin työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61 vuoden ikää.

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.