Siirry sisältöön

Työhön kuntouttavat palvelut

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää pitkään työttömänä olleen henkilön edellytyksiä työllistyä. Työhön kuntouttavia palveluja ovat myös palkkatuki, työkokeilu, yksilövalmennus ja velvoitetyöllistäminen. Palvelu on maksutonta.

Kuntouttavaa työtoiminta

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 1-4 päivänä viikossa 4 tuntia päivässä, ja se kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta. Sisältö sovitaan yksilöllisten tavoitteiden mukaiseksi. Painopiste voi olla myös arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä. Toimintaa voidaan järjestää itsenäisesti tai ryhmässä. Työtoiminnan ajalta saat työttömyysetuuden ja osallistumispäiviltä yhdeksän euron kulukorvauksen. Matkakulusi korvataan.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja sen järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttavaa työtoimintaa on tarjolla Porvoon kaupungin omilla pajoilla sekä kaupungin eri yksiköissä. Kuntouttavaa työtoimintaa tuottavat myös ostopalveluina Samaria Rf, Sotek sekä Live.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmallinen sosiaalipalvelu, joka perustuu asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista ja vuorovaikutussuhteista, sekä edistetään ja ylläpidetään hyvinvointia ja osallisuutta.

Palvelun tavoite voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen päätöksellä on mahdollista päästä mukaan erilaisiin kaupungin järjestämiin ryhmätoimintoihin.

Työelämäosallisuuden tukeminen sosiaalipalveluissa

Työhön kuntoutumista tukeva työ sosiaalipalveluissa on asiakaslähtöistä työelämäosallisuuden tukemista. Se voi sisältää paitsi ohjausta sosiaaliseen kuntoutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan, myös muuta tarvittavaa yksilöllistä tukea. Painopiste voi olla esimerkiksi arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä.

Palvelun sisältö sovitaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta, osana asiakkaan suunnitelmaa. Työelämäosallisuutta edistetään tarvittaessa aina myös moniammatillisella työskentelyllä.

Työkokeilu

Työkokeilussa on tavoitteena ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Porvoon kaupunki järjestää työkokeilua kaupungin eri toimialoilla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla myös yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, valtion virasto tai työpaja. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto, jos olet porvoolainen työtön työnhakija ja

  • haluat työllistyä
  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  • suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa.

Työkokeiluun voit päästä omavalmentajan tai Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta. Varmista aina ennen työkokeilupaikan hakemista oikeutesi työkokeiluun. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Yksilövalmennus

Porvoon kaupungin omilla työpajoilla on mahdollisuus saada sosiaaliohjaajalta suunnitelmallista yksilövalmennusta. Yksilövalmennus räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa häntä mahdollisimman tukevaksi toiminnaksi. Yksilövalmennus on asiakkaan tukemista ja ohjaamista niin arkeen kuin työelämään liittyen.