Siirry sisältöön

Aluehallintovirasto 10.5.-17.6.2024

Aluehallintovirasto
ESAVI/25001/2023

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen yhteiskäsittelylupapäätös

Hakija
Massax Oy

Asia
Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, lou-heen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäris-tölupa, Porvoo. Korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia.

Julkipantu 10.5.-17.6.2024