Siirry sisältöön

AVI:n määräämät kokoontumisrajoitukset ja tilojen käytön rajoitukset jatkuvat Porvoossa lähiviikkona

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt päätökset, joiden mukaan Porvoossa voimassa olevat kokoontumisrajoitukset sekä asiakastilojen käytön rajoitukset jatkuvat lähiviikkoina.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt päätökset, joiden mukaan Porvoossa voimassa olevat kokoontumisrajoitukset sekä asiakastilojen käytön rajoitukset jatkuvat lähiviikkoina.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva määräys on voimassa 14. huhtikuuta asti. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on edelleen kielletty. Aluehallintovirasto suosittelee lisäksi painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää sekä noudattamaan tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

AVI on jatkanut myös lähikontaktien rajoittamista koskevan päätöksen (tartuntatautilaki 58 d §) voimassaoloa niin, että päätös on voimassa 14. huhtikuuta asti. Päätös koskee yksityisten ja julkisten toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Päätös koskee myös rajattuja ulkotiloja, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa. 

Tilojen käyttö pitää järjestää niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

AVI on jatkanut myös yli 10 hengen asiakastilojen sulkemista koskevan päätöksen voimassaoloa niin, että päätös on voimassa 28. maaliskuuta asti (tartuntatautilaki 58 g §). Päätös koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden tiloja, mm. joukkueurheilua, ryhmäliikuntaa, kuntosaleja, tanssipaikkoja ja kauppakeskusten yleisiä tiloja.

Sisätiloja on aluehallintoviraston mukaan kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Lisäksi tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan näihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.