Suositukset ja rajoitukset

Takaisin koronasivustolle

Päivitetty 3.9.2021

Tälle sivulle on koottu Porvoon kaupungin koronaan liittyviä rajoituksia, suosituksia ja ohjeita asukkaille ja sidosryhmille.

Kaupungin palvelut

Suurin osa kaupungin palveluista järjestetään normaalisti, kuitenkin terveysturvallisesti ja osittain karsitusti. Tietoa kaupungin palveluista löytyy kyseisen toiminnan kohdalta kaupungin verkkosivulta.


Voit ehkäistä koronavirustartuntaa ja sen leviämistä noudattamalla turvaohjeita 

 • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Käytä kasvomaskia, vaikka olisit saanut kaksi koronarokotusta.
 • Huolehdi riittävästä, 2 metrin turvavälistä sisätiloissa. Muista väljyys myös ulkotiloissa.
 • Sairasta kotona. 
 • Älä liiku julkisilla paikoilla, koulussa tai työpaikoilla oireisena. 
 • Hakeudu koronavirustestiin lievissäkin oireissa.

Toimi näin, jos epäilet koronavirustartuntaa


Etätyö

Kaupunki suosittelee, että etätyötä tehdään kaikilla työpaikoilla, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.


Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt 3.9.2021 päätöksen, joka lievensi voimassa olevia kokoontumisrajoituksia siten, että turvavälivelvoitteesta luovutaan. Uusi päätös on voimassa 30.9.2021 asti.

Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Kahden metrin turvavälivelvoitteesta luovutaan 4.9.2021.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa voi olla enintään 50 % eli puolet tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- ja seisomapaikkojen määrästä.
 • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Aluehallintoviraston tiedote 3.9.2021


Liikuntasalit ja ulkoliikuntapaikat toistaiseksi

Suihkujen käyttöä on rajoitettu kaupungin liikuntatiloissa koronatilanteen vuoksi. Uimahallin suihkutilat ovat auki, mutta muiden liikuntatilojen suihkutilat ovat lähtökohtaisesti kiinni, poikkeuksena eri urheilulajien ylempien sarjojen joukkueet, jotka ovat verrattavissa ammattimaiseen urheiluun.

Kilpailuihin ja otteluihin voidaan ottaa yleisöä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) määräysten mukaisesti (yllä).

Liikuntaseurojen ja muiden toimijoiden pitää edelleen noudattaa erillisiä terveysturvallisuusohjeita kaupungin hallinnoimissa tiloissa ja alueilla. Harrastusryhmien välille ei saa syntyä tosiasiallista kontaktia. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa toiminnan keskeyttämiseen tai tilavuorojen perumiseen.

Ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita: 

 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean ja lajiliittojen antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.  
 • Kasvomaskisuositus koskee ohjaajia ja 12 vuotta täyttäneitä osallistujia, jos lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Harrastustoiminnassa suositellaan kasvomaskin käyttöä muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 

Harrastustoiminnan järjestäjien on laadittava terveysturvallisuussuunnitelman noudattaen näitä ohjeita. Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa kaupungille, mutta se tulee esittää pyydettäessä. 

Liikunta ja ulkoilu


Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kaikessa asioinnissa suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä ja että paikalle saavutaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla, mieluiten ilman saattajaa.


Vierailut palvelutaloissa ja Näsin kuntoutusosastoilla

Palvelutalojen osalta suositus on, että yhden asukkaan luona voi vierailla kaksi läheistä. Vierailuista on sovittava etukäteen. Edelleen suositellaan, että asukkaat ja omaiset tapaavat mahdollisuuksien mukaan ulkona palvelutalon piha-alueella tai terassilla.

Ohje vierailuja varten (päivitetty 10.6.2021)

Näsin kuntoutusosastoilla voi olla potilasta kohden kaksi vierailijaa kerrallaan. Edelleen on tärkeää noudattaa hygieniaohjeita ja ilmoittaa vierailusta etukäteen henkilökunnalle.

Ohje vierailuja varten (päivitetty 10.6.2021)


Kasvomaskit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee kasvomaskeja kaikille yli 12-vuotiaille, vaikka olisikin saanut kaksi koronarokotusta. Rokotteen tehosta virusmuunnoksia vastaan ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, ei myöskään siitä miten rokotettu henkilö voi tartuttaa koronavirusta eteenpäin.  

Kasvomaskin käyttöä suositellaan

 • julkisessa liikenteessä,
 • julkisissa sisätiloissa kuten kaupoissa, posteissa, pankeissa ja kirjastoissa,
 • yleisötilaisuuksissa
 • kaikille lähityössä oleville kaikissa työtiloissa, jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista, niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikoilla. 
 • harrastustoiminnassa, paitsi urheilusuorituksen aikana.
 • nuorisotyön toiminnassa ja toimitiloissa.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti:

Sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä on toistaseksi voimassa vahva kasvomaskisuositus. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta ohjeistaa asiakkaita maskin käytössä. Oman kasvomaskin käyttö on suositeltavaa, mutta tarvittaessa kasvomaskin saa myös sosiaali- ja terveystoimen toimipisteestä. 

Kaupungin sisäliikuntatiloissa kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Maskin käyttöä suositellaan mm. liikuntapaikkojen aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Maskin tulee olla puettuna saavuttaessa sisäliikuntatiloihin.

Palvelutaloissa ja kuntoutusosastoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 7-vuotiaille vieraille.

Varhaiskasvatuksessa vanhempien tulee käyttää kasvomaskia oleskellessaan varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai haettaessa.

Kasvomaskien käyttämistä koskevia ohjeita

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista (THL)


Tiedotteita suosituksista

Porvoo on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa – AVI lievensi kokoontumisrajoituksia Uudellamaalla (Tiedote 3.9.2021)

Porvoo siirtyi koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen (Tiedote 18.8.2021)

Porvoon koronatilanne on heikentynyt edelleen (Tiedote 13.8.2021)

Porvoo siirtyi taas koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen(Tiedote 9.7.2021)

 Aikuisten liikuntaharrastus sisätiloissa sallitaan, kokoontumisrajoitukset poistuvat (Tiedote 15.6.2021)

Porvoo siirtyi muun itäisen Uudenmaan mukana koronaepidemian perustasollie(Tiedote 10.6.2021)

 Asiointi kirjastossa palautuu normaaliksi (Tiedote 3.6.2021)

Kevätjuhlia voidaan Porvoossa viettää rauhallisessa koronatilanteessa (Tiedote 1.6.2021)

Aikuisten harrastustoimintaan liittyvä kilpailutoiminta ulkona sallitaan 1. kesäkuuta alkaen (Tiedote 28.5.2021)

Myös Porvoossa voimaan 10 hengen kokoontumisrajoitukset, kesäkuusta 50 hengen kokoontumiset mahdollisia ulkona (Tiedote 26.5.2021)

Kaupungin näyttelytilat Taidehalli ja Galleria Vanha Kappalaisentalo avautuvat kesäkuussa (Tiedote 19.5.2021)

Lasten ja nuorten kilpailutoiminta ja aikuisten ulkoharrastukset käynnistyvät (Tiedote 12.5.2021)

Koronatilanne on Porvoossa parantunut, vaikka vapusta seurasikin yksi tartuntarypäs (Tiedote 6.5.2021)

 Porvoon kaupungin koronarajoituksia puretaan asteittain ja hallitusti toukokuussa (Tiedote 29.4.2021)

Koronarajoituksia lievennetään 10. toukokuuta alkaen, jos epidemiatilanne pysyy hyvänä (tiedote 27.4.2021)

Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneet musiikkiopiston perusopetuksen oppilaat lähiopetukseen 26.4. alkaen (tiedote: 22.4.2021)

Yläkoulut ja lukiot palaavat lähiopetukseen 26. huhtikuuta alkaen (tiedote 20.4.2021)

Kasvomaskit otetaan käyttöön myös neljäs- ja viidesluokkalaisille(tiedote 15.4.2021)

Liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu aluehallintoviraston päätöksellä 28.4. asti  (tiedote 13.4.2021)

Yläkoulut ja lukiot siirtyvät osittaiseen lähiopetukseen 12.4.2021 (tiedote 9.4.2021)

Liikunta- ja virkistystilat suljetaan aluehallintoviraston päätöksellä 14.4. asti(tiedote 31.3.2021)

Yläkoulujen etäopetus jatkuu 11. huhtikuuta asti(tiedote 25.3.2021)

Porvoon koronarajoituksia jatketaan toistaiseksi (tiedote 23.3.2021)

AVI:n määräämät kokoontumisrajoitukset ja tilojen käytön rajoitukset jatkuvat Porvoossa lähiviikkona (tiedote 12.3.2021)

Yläkoulujen etäopetusjakso etenee lukujärjestyksen mukaisesti (tiedote 5.3.2021)

Porvoon koronatilanne on huonontunut merkittävästi (tiedote 5.3.2021)

Nuorisopalveluiden pienryhmätapaamiset jatkuvat (tiedote 2.3.2021)

Yläkoulut etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta (tiedote 25.2.2021)

Nuorisotilojen toimintaa avataan rajoitetusti – muilta osin rajoituksia jatketaan pääsääntöisesti 7. maaliskuuta asti (tiedote 18.2.2021)

Alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa avataan osittain, lukiot ja toinen aste vuorolukuun hiihtoloman jälkeen (tiedote 4.2.2021)

Koronarajoitusten voimassaoloa jatkettiin viikolla (tiedote 29.1.2021)

Koronarajoituksia täsmennettiin koulujen osalta (tiedote 22.1.2021)

Koronarajoitukset jatkuvat aikaisempien päätösten mukaisesti (tiedote 15.1.2021)

Porvoon koronarajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun asti – abit lähiopetukseen 11. tammikuuta (tiedote 7.1.2021)

Porvoon koronarajoitusten jatkosta päätetään loppuviikosta(tiedote 5.1.2021)

Porvoo jatkaa koronarajoituksia 10. tammikuuta asti (tiedote 15.12.2020)

Asiakkailla on velvollisuus käyttää kasvomaskia sosiaali- ja terveystoimen toimispisteissä 14. joulukuuta alkaen (tiedote 11.12.2020)

Uusia koronarajoituksia ja suosituksia Porvooseen 27.11.2020 (tiedote 27.11.2020)

Lukiot siirtyvät kokonaan etäopetukseen maanantaina 30. marraskuuta (tiedote 26.11.2020)

Uusia koronasuosituksia ja rajoituksia Porvooseen (tiedote 23.11.2020)

Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset sisätiloissa kielletään kolmen viikon ajaksi(tiedote 20.11.2020)

Kasvomaskit otetaan käyttöön yläkoulujen henkilöstölle (tiedote 18.11.2020)

Porvoon koronatilanne on rauhallinen (tiedote 11.11.2020)

Porvoo korostaa yhteistyötä koronan torjunnassa (tiedote 28.10.2020)

Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa (tiedote 15.10.2020) 

Porvoossa lisäsuosituksia koronatilanteen hillitsemiseksi (tiedote 7.10.2020)

Porvoo suosittelee etätyötä ja tapahtumien supistamista (tiedote 28.9.2020)