Suositukset ja rajoitukset

Takaisin koronasivustolle

Tälle sivulle on koottu Porvoon kaupungin koronaan liittyviä rajoituksia, suosituksia ja ohjeita asukkaille ja sidosryhmille.

Päivitetty 9.4.2021

Tiedote 9.4.2021: Yläkoulut ja lukiot siirtyvät osittaiseen lähiopetukseen 12.4.2021 


Voit ehkäistä koronavirustartuntaa ja sen leviämistä noudattamalla turvaohjeita 

 • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Käytä kasvomaskia. 
 • Huolehdi riittävästä, 2 metrin turvavälistä. 
 • Sairasta kotona. 
 • Älä liiku julkisilla paikoilla, koulussa tai työpaikoilla oireisena. 
 • Hakeudu koronavirustestiin lievissäkin oireissa.

Toimi näin, jos epäilet koronavirustartuntaa


Koronavilkku

Kaupunki suosittelee, että kaikki porvoolaiset lataavat Koronavilkku-sovelluksen.

Koronavilkku


Kasvomaskit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee kasvomaskeja tällä hetkellä kaikille yli 12-vuotiaille. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan

 • julkisessa liikenteessä,
 • julkisissa sisätiloissa kuten kaupoissa, posteissa, pankeissa ja kirjastoissa,
 • yleisötilaisuuksissa
 • kaikille lähityössä oleville kaikissa työtiloissa vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista, niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikoilla.
 • harrastustoiminnassa,
 • yläkouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja kansanopistoissa oppilaille,
 • alakouluissa kuudesluokkalaisille, sekä viidesluokkalaisille, jotka ovat yhteisopetuksessa kuudesluokkalaisten kanssa,
 • nuorisotyön toiminnassa ja toimitiloissa.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti:

Sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä on toistaseksi voimassa vahva kasvomaskisuositus. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta ohjeistaa asiakkaita maskin käytössä. Oman kasvomaskin käyttö on suositeltavaa, mutta tarvittaessa kasvomaskin saa myös sosiaali- ja terveystoimen toimipisteestä.

Kasvomaskia ei tarvitse käyttää, jos sille on terveydellinen este.

Kasvomaskin käyttöä edellytetään:

 • Kaupungin sisäliikuntatiloissa kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 12-vuotiailta muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Maskin käyttöä edellytetään mm. liikuntapaikkojen aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Maskin tulee olla puettuna saavuttaessa sisäliikuntatiloihin.
 • Palvelutaloissa ja kuntoutusosastoilla kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 7-vuotiailta vierailta.
 • Varhaiskasvatuksessa vanhempien tulee käyttää kasvomaskia oleskellessaan varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai haettaessa.
 • Kasvomaskin käyttöä edellytetään varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen henkilöstöltä ja muilta tiloissa työskenteleviltä. 

Vähävaraiset porvoolaiset saavat maksutta kaksi pestävää kankaista kasvomaskia. Kasvomaskeja annetaan jakelupisteissä niille asukkaille, jotka niitä kysyvät, ja jotka kokevat, etteivät voi maskeja itse hankkia taloudellisen tilanteensa vuoksi. Asukkaan henkilötietoja tai varallisuutta ei kysytä, eikä tarkisteta, vaan asukkaan oma kokemus vähävaraisuudesta riittää.

Kasvomaskien käyttämistä koskevia ohjeita

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista (THL)


Etätyö

Kaupunki suosittelee, että etätyötä tehdään kaikilla työpaikoilla, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.


Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset 22.2.-14.4.2021

Heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiristänyt kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Aluehallintovirasto suosittelee kuitenkin painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää sekä noudattamaan tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Päätös koskee myös Porvoota.

Aluehallintoviraston tiedote

Aluehallintoviraston lista usein kysytyistä kysymyksistä yleisötilaisuuksiin liittyen


AVI:n päätös lähikontaktien rajoittamisesta yleisölle avoimissa tiloissa tai rajatun osallistujajoukon tiloissa  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joka koskee lähikontaktien rajoittamista yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Päätös koskee myös Porvoota, ja se on voimassa 25.2.–14.4.2021. 

Päätöksen mukaan toimijan pitää varmistaa, että ihmisten väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää näissä tiloissa. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Päätös koskee myös rajattuja ulkotiloja, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa.

Aluehallintoviraston mukaan tilojen käyttö pitää järjestää niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.
Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. 

Aluehallintoviraston tiedote


AVI:n päätös urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevien tilojen sulkemisesta 15.–28.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut (9.4.2021) päätöksen, jonka mukaan urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevien tilojen sulku jatkuu 28.4.2021 asti. AVIn päätös koskee myös Porvoossa sekä julkisia että yksityisiä toimijoita ja niiden hallinnassa olevia tiloja.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Lisätietoja löytyy AVIn verkkosivuilta.

Aluehallintoviraston tiedote


Yksityistilaisuudet

Kaupunki suosittelee, että lähikontaktit rajoitetaan omaan perheeseen tai pysyvyydeltään perheeseen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Pienimuotoisia muistotilaisuuksia voidaan järjestää.


Kompassi ja asiakaspalvelu toistaiseksi

Kaupungin palvelupiste Kompassissa voi 15. helmikuuta alkaen asioida ajanvarauksella. Turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta suositellaan jatkossakin sähköisten palvelujen käyttämistä.

Ajanvaraus Kompassiin

Kompassin ovet on suljettu, mutta ne avataan jokaiselle ajan varanneelle asiakkaalle erikseen. Maksuvälineenä käy vain pankki- tai luottokortti. Ajanvarauksella Kompassissa ei edelleenkään voi maksaa kaupungin lähettämiä laskuja. Kalastusluvat tulee ostaa ensisijaisesti verkkopalvelusta osoitteesta www.kalakortti.com

Kompassi palvelee arkisin klo 9–16 numerossa 020 692 250 ja sähköpostilla kompassi@porvoo.fi.

Kaupungin kanssa voi asioida myös sähköisesti osoitteessaePorvoo.fi

Kaupungille toimitettavat asiakirjat voi jättää Kompassin postiluukkuun, Rihkamatori B.

Muut asiakaspalvelupisteet

Kaikki asiointi kaupungin kanssa hoidetaan ensisijaisesti sähköisesti tai puhelimitse. Välttämättömissä tilanteissa tapaamiset sovitaan erikseen. Tietoa kaupungin palveluista ja miten ottaa yhteyttä, löytyy kaupungin verkkopalvelusta.


Kirjastot toistaiseksi

Pääkirjaston ja lähikirjastojen tilat on suljettu asiakkailta. Kirjaston aineistoa voi kuitenkin varata Helle-verkkokirjaston kautta. Varauksia voi noutaa pääkirjastosta, lähikirjastoista ja kirjastoautosta sekä palauttaa niihin lukuun ottamatta Kerkkoon kirjastoa. Myös pääkirjaston palautusluukku on avoinna.

Verkkokirjaston lisäksi kirjaston e-palvelut, kuten e-kirjat, -lehdet, musiikki ja elokuvat ovat asiakkaiden käytössä. Myös digitukea tarjotaan etänä.

Asiakkailla on mahdollisuus käyttää asiakastietokonetta välttämättömiin pikaisiin verkkoasiointeihin. Aika tulee varata etukäteen kirjastojen asiakaspalvelusta: pääkirjasto puh. 019 520 2418, paakirjasto@porvoo.fi; Gammelbackan kirjasto puh. 040 197 7212 ja Kevätkummun kirjasto puh. 019 520 2410.

Kirjaston järjestämiä tapahtumia, kirjavinkkauksia ja satuhetkiä voi seurata striimattuina kirjaston Facebook-palvelussa.

Helle-verkkokirjasto 

E-aineistot Helle-kirjastossa 


Kulttuuripalvelut toistaiseksi

Kaupungin kulttuuri- ja näyttelytilat sekä museot ovat kiinni. Kaupungin ylläpitämistä tiloista suljettuina ovat Taidehalli, Galleria Vanha Kappalaisentalo ja J. L. Runebergin koti. Lisäksi Walter Runebergin veistoskokoelma on talvisin suljettu. Myös Porvoon museon ylläpitämät museot Holmin talo ja Vanha raatihuone sekä Taidetehtaan ja kulttuuritalo Grandin kulttuurisalit on suljettu.

Kulttuuritapahtumat ja kulttuurin työpajatoiminta on peruttu.

Kulttuurista voi nauttia myös etänä monipuolisesti. Tarjontaa on laajasti ja uusia tuotantoja julkaistaan jatkuvasti. Digitaaliset kulttuuripalvelut -sivustolta löytyy erilaisia konsertteja, satutunteja, askartelupajoja ja vaikkapa taiteilijahaastatteluita.

Kulttuuripalvelut


Taiteen perusopetus toistaiseksi

Porvoonseudun musiikkiopiston vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden oppilaiden opetus jatkuu lähiopetuksessa, vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneet oppilaat jatkavat etäopetuksessa.

Porvoon taidekoulun yli 12-vuotiaiden opetus jatkuu etäopetuksena

12-vuotiaiden (vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet) ja sitä nuorempien opetus toteutetaan yksilöopetuksena tai alle 10 hengen ryhmissä

Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu lähiopetuksena Porvoon päiväkodeissa sekä musiikkiopistolla leikkiryhmissä (3-6 vuotiaat lapset).

Taiteen perusopetuksessa voi osittain järjestää tutkintoon johtavaa yksilöopetusta, tasosuorituksia ja päättötöitä lähiopetuksena.

Erilaisia perhekerhoja tai vanhempi-lapsi -toimintaa ei avata.

Taidekoulun iltapäiväkerho Konstikas jatkuu lähiopetuksena.

Harrastustoiminnan tulee pääsääntöisesti kohdentua alle 10 hengen pienryhmille ja noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita. Eri tiloista annetaan tilakohtaisia rajoituksia ja toimintaohjeita, ja harrastustoiminnan järjestäjien tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön järjestöjen, lajiliittojen ja mm. Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa toiminnan keskeyttämiseen tai tilavuorojen perumiseen.

Porvoon kaupunki suosittelee voimakkaasti yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Ohje alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan sisätiloissa 8.2.2021 alkaen(ohje tarkentui 2.3. siten, että vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet voivat osallistua harrastustoimintaan)


Kansalaisopisto toistaiseksi

Kansalaisopiston kaikki kurssit siirtyivät 30.11. alkaen etäopetukseen. Jos etäopetus ei ole mahdollista, niin kurssi keskeytetään ja siirretään toiseen ajankohtaan. Kansalaisopisto tiedottaa järjestelyistä osallistujille erikseen. Osa luennoista striimataan.

Tutkintoon johtavan koulutuksen, omaehtoisen työvoimakoulutuksen ja työvoiman palvelukeskuksen kurssilla opiskelevien maahanmuuttajien tasokokeet järjestetään 1. maaliskuuta alkaen toistaiseksi lähitoimintana.

Aikuisten maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluun voi varata henkilökohtaisen ajan lähineuvontaan KoMbi-taloon 1. maaliskuuta alkaen toistaiseksi. KoMbi-talon ovet on suljettu, mutta ne avataan jokaiselle ajan varanneelle asiakkaalle erikseen.

Kansalaisopisto


Uimahalli toistaiseksi

Uimahalli on suljettu yleisöltä. Uimahallissa voidaan järjestää alle 12-vuotiaiden alle 10 hengen pienryhmäharjoittelua ja uimakouluja. Uimahalli on edelleen 1.– 5.-luokkalaisten käytössä opetussuunnitemaan kuuluvien koulu-uintien yhteydessä.


Liikuntasalit ja ulkoliikuntapaikat toistaiseksi

Alle 12-vuotiaden (vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet) harrastustoimintaa voidaan järjestää alle 10 hengen pienryhmille sisätiloissa. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia.

Harrastustoiminnan tulee pääsääntöisesti kohdentua alle 10 hengen pienryhmille ja noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita. Eri tiloista annetaan tilakohtaisia rajoituksia ja toimintaohjeita, ja harrastustoiminnan järjestäjien tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön järjestöjen, lajiliittojen ja mm. Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa toiminnan keskeyttämiseen tai tilavuorojen perumiseen.

Porvoon kaupunki suosittelee voimakkaasti yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Ohje alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan sisätiloissa 8.2.2021 alkaen(ohje tarkentui 2.3. siten, että vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet voivat osallistua harrastustoimintaan)

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voidaan edelleen järjestää ulkokentillä oman harjoitusryhmän kanssa.

Kaikki kaupungin järjestämä yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta on keskeytetty sisä- ja ulkotiloissa.

Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä.

Sisäliikuntasalit ovat alle 12-vuotiaden alle 10 hengen ryhmien harrastustoiminnan käytössä ja edelleen ala- ja yläkoulujen koulujen käytössä kouluaikana.

Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita noudattaen. Suihkuja ei saa käyttää. Toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli. Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa.

Ulkokenttien pukukopit ja wc:t pidetään suljettuina. Ulkokenttien pukeutumistilat ja wc:t ovat ala- ja yläkoulujen käytössä kouluaikana. Tiloissa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa, käyttää kasvomaskia ja noudattaa kahden metrin turvaväliä.

Ulkoilualueet, kuten lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit ja hiihtoladut ovat kaikkien asukkaiden käytössä. Kokonniemen talviuintipaikkaa voi käyttää. Ulkoilumajat on suljettu.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle opetus- ja kulttuuriministeriön määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja opetus- ja kulttuuriministeriön apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Liikunta ja ulkoilu


Nuorisopalvelut toistaiseksi

Nuorisotilat ovat kiinni. Nuorisotyöntekijät jatkavat toimintaansa ulkona, kouluilla ja digitaalisesti. 

Erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten säännölliset pienryhmä- ja yksilötapaamiset jatkuvat. Ryhmän kokoonpano ei vaihdu ja kokoontumiset järjestetään terveysturvallisesti nuorisotiloilla, kouluilla ja ulkona.

Nuorisotiloilla toimii alle 6 hengen toimintaryhmiä, joihin ilmoittaudutaan etukäteen. Nuorisotilojen ovet on suljettu, mutta ne avataan jokaiselle toimintaryhmälle erikseen. Toiminnassa huolehditaan yli kahden metrin turvaväleistä, käsihygieniasta ja kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia.

Nuorten neuvonta- ja ohjauspiste Ohjaamo palvelee ensisijaisesti etänä ja ajanvarauksella ma-to klo 12.30-16. Ohjaamo

Bänditilat on suljettu.

Kaikki nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa joko puhelimitse, WhatsAppilla, sähköpostilla ja nuorisopalvelujen Instagram-tilin kautta.

Nuorten tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään digitaalisesti nuorisopalveluiden eri kanavilla. 

Nuorisopalvelut


Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sosiaali- ja terveyspalvelut jatkuvat toistaiseksi, eikä varattuja aikoja peruta. 

Kaikessa asioinnissa suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä ja että paikalle saavutaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla, mieluiten ilman saattajaa. Esimerkiksi neuvoloissa molemmat vanhemmat voivat tulla vastaanotolle, mutta mahdollisuuksien mukaan sisaruksia ei oteta mukaan. 

Omenamäen palvelutalon ruokailu ja neuvontapiste Ruori suljetaan ulkopuolisilta kävijöiltä toistaiseksi. Ruori palvelee puhelimitse ja sähköpostitse arkisin klo 9–15, puh. 040 676 1414 ja ruori@porvoo.fi.


Varhaiskasvatuksen kerhot ja perhekahvilat toistaiseksi

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut eli kerhot, perhekahvilat ja perhekahviloiden ulkotoiminta suljetaan koronatilanteen vuoksi. Sulku koskee viittä kerhoa, jotka toimivat Omenatarhan, Toukovuoren ja Ylä-Haikkoon päiväkodeissa, Perhetupa Ilonassa ja Perhepaikka Familissa. Myös Familin ja Ilonan perhekahviloiden ulkotoiminta keskeytetään.


Muita tiloja

Gammelbackan hyvinvointikeskus, Gammelbackan monitoimitalon Alvarinkulma sekä Lundintalo ovat kiinni toistaiseksi.


Vierailut palvelutaloissa

Palvelutalojen asukkaille voi tulla kaksi vierasta kerrallaan. Kaikista vierailuista sovitaan ennakkoon henkilökunnan kanssa.

Ohje vierailuja varten


Yläkoulut ja lukiot

Yläkoulut ja lukiot siirtyvät osittaiseen lähiopetukseen 12.4.2021.

Yläkouluissa 9-luokkalaiset siirtyvät kokonaan lähiopetukseen maanantaina 12. huhtikuuta. 7- ja 8-luokkalaiset siirtyvät sen sijaan vuorotellen osittaiseen lähiopetukseen 12.–25. huhtikuuta. 8-luokkalalaiset ovat etäopetuksessa 12.–18. huhtikuuta, ja 7-luokkalaiset ovat puolestaan etäopetuksessa 19.–25. huhtikuuta. Muilta osin opetus järjestetään lähiopetuksena. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet kuitenkin turvataan edelleen. Lähiopetusta tarjotaan mm. erityisopetuksessa oleville sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Lukioiden opiskelijat siirtyvät 12.4.2021 osittain lähiopetukseen siten, että yksi vuosikurssi on lähiopetuksessa viikko kerrallaan 12.4.–9.5.2021 välisenä aikana. Lähiopetusta tarjotaan lisäksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.


Tiedotteita suosituksista

Yläkoulut ja lukiot siirtyvät osittaiseen lähiopetukseen 12.4.2021 (tiedote 9.4.2021)

Liikunta- ja virkistystilat suljetaan aluehallintoviraston päätöksellä 14.4. asti(tiedote 31.3.2021)

Yläkoulujen etäopetus jatkuu 11. huhtikuuta asti(tiedote 25.3.2021)

Porvoon koronarajoituksia jatketaan toistaiseksi (tiedote 23.3.2021)

AVI:n määräämät kokoontumisrajoitukset ja tilojen käytön rajoitukset jatkuvat Porvoossa lähiviikkona (tiedote 12.3.2021)

Yläkoulujen etäopetusjakso etenee lukujärjestyksen mukaisesti (tiedote 5.3.2021)

Porvoon koronatilanne on huonontunut merkittävästi (tiedote 5.3.2021)

Nuorisopalveluiden pienryhmätapaamiset jatkuvat (tiedote 2.3.2021)

Yläkoulut etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta (tiedote 25.2.2021)

Nuorisotilojen toimintaa avataan rajoitetusti – muilta osin rajoituksia jatketaan pääsääntöisesti 7. maaliskuuta asti (tiedote 18.2.2021)

Alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa avataan osittain, lukiot ja toinen aste vuorolukuun hiihtoloman jälkeen (tiedote 4.2.2021)

Koronarajoitusten voimassaoloa jatkettiin viikolla (tiedote 29.1.2021)

Koronarajoituksia täsmennettiin koulujen osalta (tiedote 22.1.2021)

Koronarajoitukset jatkuvat aikaisempien päätösten mukaisesti (tiedote 15.1.2021)

Porvoon koronarajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun asti – abit lähiopetukseen 11. tammikuuta (tiedote 7.1.2021)

Porvoon koronarajoitusten jatkosta päätetään loppuviikosta(tiedote 5.1.2021)

Porvoo jatkaa koronarajoituksia 10. tammikuuta asti (tiedote 15.12.2020)

Asiakkailla on velvollisuus käyttää kasvomaskia sosiaali- ja terveystoimen toimispisteissä 14. joulukuuta alkaen (tiedote 11.12.2020)

Uusia koronarajoituksia ja suosituksia Porvooseen 27.11.2020 (tiedote 27.11.2020)

Lukiot siirtyvät kokonaan etäopetukseen maanantaina 30. marraskuuta (tiedote 26.11.2020)

Uusia koronasuosituksia ja rajoituksia Porvooseen (tiedote 23.11.2020)

Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset sisätiloissa kielletään kolmen viikon ajaksi(tiedote 20.11.2020)

Kasvomaskit otetaan käyttöön yläkoulujen henkilöstölle (tiedote 18.11.2020)

Porvoon koronatilanne on rauhallinen (tiedote 11.11.2020)

Porvoo korostaa yhteistyötä koronan torjunnassa (tiedote 28.10.2020)

Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa (tiedote 15.10.2020) 

Porvoossa lisäsuosituksia koronatilanteen hillitsemiseksi (tiedote 7.10.2020)

Porvoo suosittelee etätyötä ja tapahtumien supistamista (tiedote 28.9.2020)