Suositukset ja rajoitukset

Takaisin koronasivustolle

Päivitetty 26.11.2021

Tälle sivulle on koottu Porvoon kaupungin koronaan liittyviä rajoituksia, suosituksia ja ohjeita asukkaille ja sidosryhmille.

Laaja maskisuositus yli 12-vuotiaille – suositus koskee myös osaa alakoulujen oppilaista (Tiedote 26.11.2021)

Kaupungin palvelut

Suurin osa kaupungin palveluista järjestetään normaalisti, kuitenkin terveysturvallisesti ja osittain karsitusti. Tietoa kaupungin palveluista löytyy kyseisen toiminnan kohdalta kaupungin verkkosivulta.


Voit ehkäistä koronavirustartuntaa ja sen leviämistä noudattamalla turvaohjeita 

 • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Käytä kasvomaskia, vaikka olisit saanut kaksi koronarokotusta.
 • Huolehdi riittävästä turvavälistä sisätiloissa. Muista väljyys myös ulkotiloissa.
 • Sairasta kotona. 
 • Älä liiku julkisilla paikoilla, koulussa tai työpaikoilla oireisena. 
 • Hakeudu koronavirustestiin.

Toimi näin, jos epäilet koronavirustartuntaa


Kasvomaskit

Porvoon kaupunki suosittelee, että kaikki 12 vuotta täyttäneet tai tätä vanhemmat käyttävät kasvomaskeja rokotussuojan tasosta riippumatta kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä.

Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa neljännestä luokasta lähtien. Niissä kouluissa, joissa on kolmas- ja neljäsluokkalaisille yhdysluokkia tai yhteisopetusta, maskisuositus koskee myös kolmasluokkalaisia.

Maskisuositus koskee myös henkilöstöä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Samaa maskisuositusta noudatetaan myös Porvoonseudun musiikkiopistossa, Porvoon taidekoulussa sekä perusopetuksen ohjeistuksia noudattavassa koulujen harrastustoiminnassa.

Kaupunki tarjoaa edelleen kasvomaskit perusopetuksen oppilaille sekä lukion 1. vuoden opiskelijoille, mutta myös omia maskeja saa käyttää. Koulujen maskisuositus astuu voimaan 1. joulukuuta.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Varhaiskasvatuksessa vanhempien suositellaan käyttävän kasvomaskia oleskellessaan varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai haettaessa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä on voimassa vahva kasvomaskisuositus. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta ohjeistaa asiakkaita maskin käytössä. Oman kasvomaskin käyttö on suositeltavaa, mutta tarvittaessa kasvomaskin saa myös sosiaali- ja terveystoimen toimipisteestä.

Palvelutaloissa ja kuntoutusosastoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille yli 7-vuotiaille vieraille.

Kasvomaskien käyttämistä koskevia ohjeita

THL:n tiedote kasvomaskien käytöstä (30.9.2021)


Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) on tiedottanut uusista koronarajoituksista Uudellemaalle. Rajoitukset astuvat voimaan torstaina 25.  marraskuuta, ja ne kohdistuvat korkeariskisiin tilaisuuksiin. Rajoitusten vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

Päätöksellä rajoitetaan sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että

 • tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta.
 • Rajoitus ei koske yleisötilaisuuksia, joissa koko yleisölle on istumapaikat.
 • Rajoitus ei myöskään koske sellaisia tilaisuuksia, joissa seisomakatsomoon tai -katsomoihin otetaan yhteensä enintään 20 henkilöä.
 • Aluehallintovirasto ei edellytä, että yleisö istuu omalla paikallaan koko tilaisuuden ajan, mutta turhaa liikkumista ja tungosta on syytä välttää.

Katsomolla tarkoitetaan tilaa, josta yleisö voi seurata esitystä, ottelua tai vastaavaa tapahtumaa. Siten päätös ei kohdistu esimerkiksi messutoimintaan. Päätös kohdistuu vain tilaisuuden yleisöön, ei henkilökuntaan, esiintyjiin tai esimerkiksi urheiluotteluiden pelaajiin.

Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia, jotka ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan koronaviruksen leviämisen kannalta korkeariskisiä tapahtumia.

 • Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä.
 • Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallista sisältöä on yhteislaulu.
 • Päätös koskee myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa on istumapaikat.

   AVIn tiedote 18.11.2021

 


Liikuntasalit ja ulkoliikuntapaikat toistaiseksi

Kilpailuihin ja otteluihin voidaan ottaa yleisöä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) määräysten mukaisesti (yllä).

Liikuntaseurojen ja muiden toimijoiden pitää edelleen noudattaa erillisiä terveysturvallisuusohjeita kaupungin hallinnoimissa tiloissa ja alueilla. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa toiminnan keskeyttämiseen tai tilavuorojen perumiseen.

Ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita: 

 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean ja lajiliittojen antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.  
 • Kasvomaskisuositus koskee ohjaajia ja 12 vuotta täyttäneitä osallistujia, jos lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Harrastustoiminnassa suositellaan kasvomaskin käyttöä muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 

Harrastustoiminnan järjestäjien on laadittava terveysturvallisuussuunnitelman noudattaen näitä ohjeita. Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa kaupungille, mutta se tulee esittää pyydettäessä. 

Liikunta ja ulkoilu


Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kaikessa asioinnissa suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä ja että paikalle saavutaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla, mieluiten ilman saattajaa.


Vierailut palvelutaloissa ja Näsin kuntoutusosastoilla

Vierailijoiden määrää ei rajoiteta eikä palvelutaloissa tarvitse vierailusta sopia etukäteen.

Ohje vierailuja varten (päivitetty 8.10.2021)

Näsin kuntoutusosastoilla pitää ilmoittaa vierailusta etukäteen henkilökunnalle.

Ohje vierailuja varten (päivitetty 8.10.2021)


Tiedotteita suosituksista

Laaja maskisuositus yli 12-vuotiaille – suositus koskee myös osaa alakoulujen oppilaista (Tiedote 26.11.2021)

Koronatilanne on edelleen huono Porvoossa (Tiedote 19.11.2

Koronatilanne on heikentynyt Porvoossa (Tiedote 29.10.2021)

Koulujen ja oppilaitosten maskisuosituksista luovutaan syysloman jälkeen (Tiedote 15.10.2021)

Porvoo päivitti maskisuosituksensa vastaamaan alueellista suositusta (Tiedote 8.10.2021)

Maskisuositukset ja koronarajoitukset pysyvät toistaiseksi ennallaan Porvoossa – tilanne arvioidaan uudelleen ensi viikon aikana (Tiedote 1.10.2021)

Maskisuositus 3.–5.-luokkalaisilta poistuu maanantaina, myös kokoontumisrajoitukset poistuvat (Tiedote 28.9.2021)

Porvoo on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa – AVI lievensi kokoontumisrajoituksia Uudellamaalla (Tiedote 3.9.2021)

Porvoo siirtyi koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen (Tiedote 18.8.2021)

Porvoon koronatilanne on heikentynyt edelleen (Tiedote 13.8.2021)

Porvoo siirtyi taas koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen(Tiedote 9.7.2021)

 Aikuisten liikuntaharrastus sisätiloissa sallitaan, kokoontumisrajoitukset poistuvat (Tiedote 15.6.2021)

Porvoo siirtyi muun itäisen Uudenmaan mukana koronaepidemian perustasollie(Tiedote 10.6.2021)

 Asiointi kirjastossa palautuu normaaliksi (Tiedote 3.6.2021)

Kevätjuhlia voidaan Porvoossa viettää rauhallisessa koronatilanteessa (Tiedote 1.6.2021)

Aikuisten harrastustoimintaan liittyvä kilpailutoiminta ulkona sallitaan 1. kesäkuuta alkaen (Tiedote 28.5.2021)

Myös Porvoossa voimaan 10 hengen kokoontumisrajoitukset, kesäkuusta 50 hengen kokoontumiset mahdollisia ulkona (Tiedote 26.5.2021)

Kaupungin näyttelytilat Taidehalli ja Galleria Vanha Kappalaisentalo avautuvat kesäkuussa (Tiedote 19.5.2021)

Lasten ja nuorten kilpailutoiminta ja aikuisten ulkoharrastukset käynnistyvät (Tiedote 12.5.2021)

Koronatilanne on Porvoossa parantunut, vaikka vapusta seurasikin yksi tartuntarypäs (Tiedote 6.5.2021)

 Porvoon kaupungin koronarajoituksia puretaan asteittain ja hallitusti toukokuussa (Tiedote 29.4.2021)

Koronarajoituksia lievennetään 10. toukokuuta alkaen, jos epidemiatilanne pysyy hyvänä (tiedote 27.4.2021)

Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneet musiikkiopiston perusopetuksen oppilaat lähiopetukseen 26.4. alkaen (tiedote: 22.4.2021)

Yläkoulut ja lukiot palaavat lähiopetukseen 26. huhtikuuta alkaen (tiedote 20.4.2021)

Kasvomaskit otetaan käyttöön myös neljäs- ja viidesluokkalaisille(tiedote 15.4.2021)

Liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu aluehallintoviraston päätöksellä 28.4. asti  (tiedote 13.4.2021)

Yläkoulut ja lukiot siirtyvät osittaiseen lähiopetukseen 12.4.2021 (tiedote 9.4.2021)

Liikunta- ja virkistystilat suljetaan aluehallintoviraston päätöksellä 14.4. asti(tiedote 31.3.2021)

Yläkoulujen etäopetus jatkuu 11. huhtikuuta asti(tiedote 25.3.2021)

Porvoon koronarajoituksia jatketaan toistaiseksi (tiedote 23.3.2021)

AVI:n määräämät kokoontumisrajoitukset ja tilojen käytön rajoitukset jatkuvat Porvoossa lähiviikkona (tiedote 12.3.2021)

Yläkoulujen etäopetusjakso etenee lukujärjestyksen mukaisesti (tiedote 5.3.2021)

Porvoon koronatilanne on huonontunut merkittävästi (tiedote 5.3.2021)

Nuorisopalveluiden pienryhmätapaamiset jatkuvat (tiedote 2.3.2021)

Yläkoulut etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta (tiedote 25.2.2021)

Nuorisotilojen toimintaa avataan rajoitetusti – muilta osin rajoituksia jatketaan pääsääntöisesti 7. maaliskuuta asti (tiedote 18.2.2021)

Alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa avataan osittain, lukiot ja toinen aste vuorolukuun hiihtoloman jälkeen (tiedote 4.2.2021)

Koronarajoitusten voimassaoloa jatkettiin viikolla (tiedote 29.1.2021)

Koronarajoituksia täsmennettiin koulujen osalta (tiedote 22.1.2021)

Koronarajoitukset jatkuvat aikaisempien päätösten mukaisesti (tiedote 15.1.2021)

Porvoon koronarajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun asti – abit lähiopetukseen 11. tammikuuta (tiedote 7.1.2021)

Porvoon koronarajoitusten jatkosta päätetään loppuviikosta(tiedote 5.1.2021)

Porvoo jatkaa koronarajoituksia 10. tammikuuta asti (tiedote 15.12.2020)

Asiakkailla on velvollisuus käyttää kasvomaskia sosiaali- ja terveystoimen toimispisteissä 14. joulukuuta alkaen (tiedote 11.12.2020)

Uusia koronarajoituksia ja suosituksia Porvooseen 27.11.2020 (tiedote 27.11.2020)

Lukiot siirtyvät kokonaan etäopetukseen maanantaina 30. marraskuuta (tiedote 26.11.2020)

Uusia koronasuosituksia ja rajoituksia Porvooseen (tiedote 23.11.2020)

Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset sisätiloissa kielletään kolmen viikon ajaksi(tiedote 20.11.2020)

Kasvomaskit otetaan käyttöön yläkoulujen henkilöstölle (tiedote 18.11.2020)

Porvoon koronatilanne on rauhallinen (tiedote 11.11.2020)

Porvoo korostaa yhteistyötä koronan torjunnassa (tiedote 28.10.2020)

Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa (tiedote 15.10.2020) 

Porvoossa lisäsuosituksia koronatilanteen hillitsemiseksi (tiedote 7.10.2020)

Porvoo suosittelee etätyötä ja tapahtumien supistamista (tiedote 28.9.2020)