Siirry sisältöön

Eduskuntavaalit Porvoossa – ilmoittaudu kotiäänestykseen viimeistään 21.3. ennen klo 16

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja vaalien ennakkoäänestys järjestetään 22.-28.3.2023. Samana aikana järjestetään kotiäänestys, johon tulee ilmoittautua alla olevien ohjeiden mukaan.

Vaalit.

Kotiäänestys Porvoossa

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestysilmoitukset osoitetaan Porvoon kaupungin keskusvaalilautakunnalle ja voidaan toimittaa:

  • Kompassin postilaatikkoon: Kompassi, Rihkamatori B
  • postitse osoitteeseen: Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo
  • puhelimitse 020 692 250, palvelupiste Kompassi.

Esteettömyys

Ennakkoäänestyspaikoista erityisesti Lundi, K-Supermarket Tarmola, Näsin S-market ja Kanteletalo ovat helposti saavutettavia ja niissä on käytössä esteettömät äänestyskopit. Lisäksi vaalibussissa on käytössä pyörätuolihissi, joka helpottaa liikkumista. Muissakin paikoissa äänestys järjestetään niin, että vaalisalaisuus säilyy.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.