Hoppa till innehåll

Riksdagsvalet i Borgå – anmälning till hemmaröstningen senast 21.3. före kl. 16

Valdagen vid riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april 2023 och förhandsröstningen ordnas 22-28.3.2023. Samtidigt ordnas även hemmaröstning, till vilken man ska anmäla sig enligt direktiven nedan.

Vaalit.

Hemmaröstning i Borgå

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hemkommun.

Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen.

I årets riksdagsval ska anmälan till hemmaröstning göras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast tisdagen den 21 mars före kl. 16.

Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som hen har utsett.

Anmälningarna till hemmaröstningen riktas till Borgå stads centralvalnämnd och kan sändas till:

  • Kompassens brevlåda: Kompassen, Krämaretorget B
  • per post till adressen: Stadshusgatan 9, 06100 Borgå
  • per telefon 020 692 250, servicekontoret Kompassen.

Tillgänglighet

Förhandsröstningsplatserna i Lundi, K-Supermarket Tarmola, Näse S-market och i Kantelehuset är lättillgängliga och har valbås som är lättillgängliga. I valbussen finns det rullstolshiss, så det är lättare att röra sig. På de andra valplatserna ordnas röstningen så att valhemligheten bevaras.

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som anges på den anmälan om rösträtt som skickats per post.