Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 19.9.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunkistrategian mittaristo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupunkistrategian mittariston vuosille 2022–2025.

Hallintopalvelukeskuksen liiketoiminnan luovutus ja HPK Palvelut Oy:n ja kaupungin väliset sopimukset

Porvoon kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.1.2022 perustaa HPK Palvelut Oy -nimisen yhtiön, jonka toimialana on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden, ICT-, käännös- ja muiden tukipalveluiden tuottaminen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiön toiminta käynnistyy, kun Porvoon kaupunki luovuttaa yhtiölle liiketoimintasiirrolla talous- ja henkilöstöhallinnon, ICT, käännös- ja muiden tukipalveluiden toiminnot 1.10.2022. Nämä toiminnot hoidetaan tällä hetkellä hallintopalvelukeskus-tulosyksikössä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä hallintopalveluiden liiketoiminnan luovutuksen ja henkilöstön siirtoa koskevat sopimukset ja muut asiakirjat. Henkilöstöjohtaja valtuutettiin tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia henkilöstön siirtoa koskeva sopimukseen ja rahoitusjohtaja tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia käyttöomaisuutta ja sopimuksia koskevaan kauppakirjaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi yksimielisesti kaupungin ja HPK Palvelut Oy välisen tilapäisen palvelusopimuksen ajalle 1.10.2022-31.12.2022 sekä palvelusopimuskokonaisuuden vuodesta 2023 alkaen. Sopimuksiin sitoudutaan allekirjoittamalla erilliset sopimusasiakirjat.

Mikaela Nylander, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Henrik Rainio ja Anu Kalliosaari eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Yritystontin myyminen Kuninkaanportin eteläisellä alueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki myy Biltema Real Estate Finland Oy:lle Kuninkaanportti eteläinen alue (AK 433) nimisen asemakaavan mukaisen tontin 638-24-2004-1. Myyntipäätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman.

GEM Valuation Oy:n 19.1.2022 päivätyn arvion mukaan tontin rakennusoikeuden käypä markkina-arvo on 140 euroa / k-m². Tontin hinta on tällöin 1 470 000 euroa.

Biltema Real Estate Finland Oy aikoo rakentaa tontille noin 7500 k-m² suuruisen Biltema-kaupan. Bilteman uuden konseptin mukainen tavaratalo tulisi tarjoamaan 25–40 uutta työpaikkaa. Tavarataloon sisältyisi Bilteman eri tavararyhmien (mm. autoilu, rakentaminen, vapaa-aika sekä koti ja toimisto) lisäksi myös Biltema cafe. Yhtiön tarkoituksena on aloittaa rakentaminen vielä vuoden 2022 puolella ja avata uusi kauppa vuoden 2023 aikana.

Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemästä päätöksestä hyväksyä varausilmoitus malminetsintäluvan valmistelemiseksi Itä-Uudenmaan alueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä 24.8.2022, jolla virasto hyväksyi elementX Finland Oy:n varaushakemuksen malminetsintäluvan valmistelua varten. Valituskirjelmään voidaan tehdä tarpeellisia oikeudellisia täsmennyksiä.

Kaupunki katsoo, että varaushakemuksen hyväksymiselle ei ole ollut kaivoslaissa asetettuja edellytyksiä.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.