Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 20.4.2020

Päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmat ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus edellyttää, että suunnittelun edetessä hankkeen taloudellisuutta kehitetään edelleen. Mahdolliset muutokset tehdään yhteistyössä sivistystoimen kanssa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Outi Lankian muutosesityksen: lämmitysvaihtoehtoina selvitetään pelkkä maalämpö, pelkkä kaukolämpö sekä kaukolämmön ja maalämmön yhdistelmä.

Yrittäjien koronatuen myöntäminen ja organisointi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä yksinyrittäjätuen käsittelyn ja organisoinnin. 

  • Hakemusten käsittely ja arviointi tapahtuu Kehitysyhtiö Posintran toimesta, joka tekee yhteenvedon kaupungille tuen hakukriteerit täyttävistä yksinyrittäjistä.
  • Tukipäätökset ja asiaan liittyvät organisointitoimenpiteet tekee apulaiskaupunginjohtaja työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti.
  • Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää myös sellaiselle yrittäjälle, joka on saanut kaupunkikehityslautakunnan 14.4.2020 tekemän päätöksen mukaista yrityspalvelusetelin muodossa annettavaa tukea.

Kaupunginhallitus päätti, että se ei käytä otto-oikeutta yksinyrittäjätukien tukipäätösten osalta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.