Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.4.2020

Stadsstyrelsens beslut 20.4.2020

Daghemmet Skogsstjärnan, godkännande av planerna och kostnadsberäkningen i utkastskedet
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna planerna och kostnadsberäkningen i utkastskedet för daghemmet Skogsstjärnan. Stadsstyrelsen förutsätter att projektet vidareutvecklas så, att det blir mer ekonomiskt när planeringen framskrider. Eventuella förändringar görs i samarbete med bildningssektorn.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Outi Lankias ändringsförslag: man utreder möjligheter att fastighetens värmesystem består endast av jordvärme, endast av fjärrvärme eller kombination av jord- och fjärrvärme.

Beviljande och organisering av stöd till ensamföretagare p.g.a. coronakrisen

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna behandlingen och organiseringen av stödet till ensamföretagare.

Utvecklingsbolaget Posintra behandlar och bedömer ansökningarna och gör ett sammandrag till staden över de ensamföretagare som uppfyller ansökningskriterierna.

Biträdande stadsdirektören fattar beslut om stöden och vidtar åtgärder för att organisera stödet i enlighet med arbets- och näringsministeriets anvisningar.

Stödet kan också beviljas till en sådan ensamföretagare som har fått stöd via den företagsservicesedel som stadsutvecklingsnämnden beslutade om 14.4.2020.  Stadsstyrelsen beslutade att den inte använder sin övertagningsrätt i besluten om stöd till ensamföretagare.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen