Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 28.2.2022

Ukrainan avustaminen

Porvoon kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoo lähettää Ukrainaan hoitotarvikkeita noin 10 000 euron edestä ja lahjoittaa Suomen Punaiselle Ristille 50 000 euroa Ukrainassa tehtävään kriisityöhön.

Porvoo sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden varastoista ja toimipisteistä on viikonlopun aikana koottu noin kuorma-autollinen hoitotarvikkeita. Lähetyksessä on muun muassa lääkkeitä, ruiskuja, neuloja, tippaletkuja, sidostarvikkeita, suojavälineitä, peittoja, tyynyjä, vaatteita ja vaippoja. Kuorman arvo on noin 10 000 euroa, ja se kuljetetaan tiistaina Huoltovarmuuskeskukseen.

Ukrainan suurlähetystö on lähestynyt useita suomalaisia kaupunkeja avunpyynnöllä käynnissä olevan sodan vuoksi. Kaupungeissa avustusvaihtoehdoiksi on tunnistettu rahalahjoituksen kautta avustaminen tai tarvikkeiden lahjoittaminen. Suurimmilta kaupungeilta on pyydetty arviota omista mahdollisuuksistaan auttaa ja mahdollisuuksien mukaan nopeaa päätöstä. Tarvikelahjoitus toteutetaan yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, joka vastaa myös valtion lahjoituksista.

Hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän voimaanpanolain 26 §:n mukainen selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja henkilöstöstä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä selvityksen, joka koskee hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvää valmistelutyötä. Hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvän voimaanpanolain mukaan kaupungin tulee antaa hyvinvointialueelle helmikuun loppuun mennessä selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista sekä siirtyvästä henkilöstöstä.

Selvitystä tullaan täydentämään 30.6.2022 mennessä siltä osin kuin sitä on pidettävä tarpeellisena.

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää edustajansa Mustijoen vesilaitos Oy:n hallitukseen: Elina Antila, Mats Blomberg ja Irene Malmberg. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.