Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 28.2.2022

Stöd till Ukraina

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå skickar vårdartiklar till Ukraina för cirka 10 000 euro och donerar 50 000 euro till Finlands Röda Kors för krisarbete i Ukraina.

Under veckoslutet har man från social- och hälsovårdssektorns enheters lager och verksamhetsställen i Borgå samlat ihop en mängd vårdartiklar som ungefär fyller ett lastbilslass. Försändelsen innehåller bland annat läkemedel, sprutor, nålar, droppslangar, förbandsmaterial, skyddsutrustning, täcken, kuddar, kläder och blöjor. Lastens värde är cirka 10 000 euro och den transporteras till Försörjningsberedskapscentralen på tisdagen.

Ukrainas ambassad har kontaktat flera städer i Finland genom en begäran om hjälp på grund av det pågående kriget. Som understödsalternativ har städerna identifierat penningdonation eller donation av förnödenheter. De stora städerna har ombetts bedöma sina egna möjligheter att hjälpa till och i mån av möjlighet fatta snabba beslut. Varudonationen genomförs i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen, som också ansvarar för statens donationer.

Sammanställning över egendom, avtal, och anställda som överförs enligt 26 § i iförandelagen som gäller inrättande av välfärdsområdet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna en sammanställning som gäller beredningsarbetet i anslutning till inrättandet av välfärdsområden. Enligt införandelagen som gäller inrättandet av välfärdsområden ska staden senast vid utgången av februari ge välfärdsområdet en sammanställning över egendom, avtal, ansvar, lokaler och anställda som överförs.

Sammanställningen kommer att kompletteras senast 30.6.2022 för den del det anses vara behövligt.

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå sina representanter till Ab Svartså Vattenverks styrelse: Elina Antila, Mats Blomberg ja Irene Malmberg. För andra delen beslutade stadsstyrelsen återremittera ärendet för ny beredning.

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.