Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 31.5.2021

Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon kaupunki hyväksyy yhteistyösopimuksen ja liittyy sen ehtojen mukaisesti Helsingin seudun yhteistyökokouksen kumppanuusjäseneksi.

Helsingin seudun kuntien muodostama yhteistoimintaelin Helsingin seudun yhteistyökokous (HYSK) on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt hyväksyä sopimuksen HYKS:n toiminnasta. Yhteistoimintaelimeen kuuluvat seuraavat kaupungit ja kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo.

Sopimuksessa yhteistyökokouksen kumppanuusjäseniksi hyväksytään Porvoo, Lohja ja Siuntio.

Porvoolla yhteistyökokouksen kumppanuusjäsenenä on sopimuksen tultua voimaan oikeus osallistua Helsingin seudun yhteistyökokouksen kokouksiin sekä kunnan- ja kaupunginjohtajien valmistelukunnan kokouksiin. Kumppanuuskunnat eivät kuitenkaan osallistu valmisteluun tai päätöksentekoon maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta poikkeuksena liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta Siuntio, joka on HSL:n jäsenkunta.

Sopimus tulee voimaan, kun sopimuksen osapuolina olevat kaupungit ja kunnat ovat sen hyväksyneet. Tämä sopimus korvaa aiemman Helsingin seudun yhteistyösopimuksen vuodelta 2005 ja on voimassa toistaiseksi.

Helsingin seudun yhteistyökokous on sopimus- ja kumppanuuskuntien johtavien luottamushenkilöiden säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaelin, jossa käsitellään seudullisesti merkittäviä asioita. Yhteistyökokous voi esittelystä käsitellä kaikkia kunnan toimialaan kuuluvia asioita. Yhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne, seudun yhteinen edunvalvonta sekä tarvittaessa seudulliset palvelut.

Mahdollisuus osallistua tulevaisuudessa yhteistyökokouksen toimintaan kumppanuusjäsenenä tarjoaa Porvoolle aikaisempaa merkittävästi paremman mahdollisuuden osallistua seudullisesti tärkeiden hankkeiden valmisteluun. Yhteistyökokouksen kautta Porvoo voi osallistua alueelliseen edunvalvontaan määrittämällä sen sisältöä ja erityisesti nauttia yhteisen edunvalvonnan tuomista hyödyistä.

Asuintontin luovuttaminen ja varaaminen, Porvoonportti

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa ja myy YIT Suomi Oy:lle Porvoon kaupunginosan 22 korttelin 460 tontin 1 (638-22-460-1). Kauppahinta on 700 000 euroa, lisäksi peritään lohkomiskustannukset.

Ennen kauppakirjan allekirjoittamista ostajan on toimitettava rakennusvalvontaan sellaiset rakennussuunnitelmat, jotka rakennusvalvonta voi hyväksyä. Lopullisen kaupan YIT Suomi Oy voi tehdä omaan, perustettavan/ perustettavien yhtiöiden taikka muun määräämänsä lukuun. Varaus ja myyntipäätös on voimassa 8 kuukautta tämän päätöksen saatua lainvoiman. Kaupunki perii varausmaksuna 6000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.

YIT Suomi Oy on pyytänyt, että Porvoon kaupunki varaisi sille Porvoon kaupunginosan 22 korttelin 460 tontin 1 asuinkerrostalojen suunnittelua ja rakentamista varten. Varauksen perusteeksi YIT Suomi Oy esittää tontin toteutusedellytysten selvittämistä varausaikana tehtävän suunnittelun avulla.

Tontti sijaitsee osoitteessa Raatimiehenkatu 5, Porvoonportti pohjoinen nimisen asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen korttelialueella. Tontilla on rakennusoikeutta 2000 k-m2 ja maksimikerrosluku kuusi. Tontin pinta-ala on 1688 m². Tontin länsireunaan pitää perustaa rasite bussipysäkille kulkua varten. Kulkua Läntisen Mannerheiminväylän pysäkille ei muutoin pystytä järjestämään.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.