Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 4.4.2022

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työterveyspalvelujen tuottamisesta Itä-Uudellamaalla tehdyn selvityksen johtopäätökset, ja esittää kaupunginvaltuustolle yhtiön perustamista.

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa työterveyspalveluita Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kaupunginjohtaja valtuutettiin laatimaan yhtiön perustamisasiakirjat. Yhtiön pääomitustarve, osakassopimus, osakeantiehdot ja muut yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat sekä palvelusopimus tuodaan erikseen päätettäviksi, kun Sipoon kunta ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat omalta osaltaan tehneet periaatepäätökset yhtiön perustamisesta. Tämän jälkeen yhtiön perustamiseen liittyvät asiat saatetaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Mikaela Nylander, Kevin Servin ja Frida Sigfrids eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Kaupunkistrategian päivitys

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupungin organisaatiouudistus

Kaupunginhallitus kävi keskustelua organisaatiouudistuksesta ja ehdotetusta organisaatiomallista sekä evästi uudistuksen jatkovalmistelua.

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat edustajat HPK Palvelut Oy:n hallitukseen:

  • rahoitusjohtaja Henrik Rainio, puheenjohtaja
  • henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari
  • kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist

Kaupunginhallitus valitsee myöhemmin edustajat Porvoon Energian, Event Factoryn ja Borgå Folkakademin hallituksiin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää edustajansa muiden yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin esityksen mukaisesti.

Sydkustens landskapsförbund r.f:n edustajien valinta

Sydkustens landskapsförbund r.f. pitää liittokokouksensa 25.4.2022.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Sydkustens landskapsförbund r.f:n liittokokoukseen kolme edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

  • Malin Lönnroth, varajäsen Frida Sigfrids
  • Jan Nyström, varajäsen Ove Blomqvist
  • Gunilla Partanen, varajäsen Brita Andersson

Henkilöstöraportti

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2021 ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Irtaimen omaisuuden käyttöpääoman vapauttaminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Hanna Lönnforsin esityksen. Lönnfors esitti, ettei leasing-sopimusta tehdä.

Hanna Lönnforsin esitys voitti äänestyksessä vs. kaupunginjohtajan esityksen äänin 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Bodil Lund, Ilkka Luusua, Hanna Lönnfors, Sami Ryynänen, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 2 (Johnny Holmström, Johan Söderberg). Vs. kaupunginjohtaja esitti, että ”kaupunginhallitus päättää vapauttaa käyttöpääomaa myymällä sosiaali- ja terveystoimen apuvälineitä Nordea rahoitusyhtiölle rahoitusleasinglimiitin kautta. Apuvälineet myydään 1.5.2022 rahoitusyhtiölle sopimushetkeen mennessä tarkentuvalla euromäärällä (arvio 0,5 milj. €). Apuvälineiden käytöstä tehdään leasingsopimus (24-36 kk), jossa välineet vuokrataan takaisin sosiaali- ja terveystoimen käyttöön.”

Mikaela Nylander, Kevin Servin ja Frida Sigfrids eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.