Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 5.6.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää Timo Koukille eron Vaporan jäsenyydestä ja valita Jari Ilkan hänen tilalleen.

Vihreän siirtymän rahaston perustaminen ja rahaston säännöt

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto perustaa vihreän siirtymän rahaston ja hyväksyy rahaston säännöt, edellyttäen että valtuusto on tilinpäätöksessä osoittanut asiaan määrärahan.

Kevin Servin ehdotti, että kaupunginjohtajan esitys hylätään. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Asemakaavamuutos, kaupunginosa 5, Teollisuustie 4

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen 553, Teollisuustie 4.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024–2027

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää ilmasto- ja ympäristöohjelman luonnoksesta lausuntoa kaupungin lautakunnilta, johtokunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä ja muilta toimijoilta. Lausuntoja ja kommentteja ohjelmaluonnoksesta voivat myös antaa asukkaat sekä elinkeinoelämän, muun julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijat. Lausunnot pyydetään perjantaihin 15.9.2023 mennessä.

Aiesopimuksen solmiminen, Plug Power Inc.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta, että apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzin allekirjoittama aiesopimus (Memorandum of Understanding) on kaupungin etujen mukainen ja hyväksyi sopimuksen omasta puolestaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.