Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 6.2.2024

Porvoon kehäsymboli.

Palveluverkon periaatteet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää palveluverkon periaatteet lausunnoille kasvun ja oppimisen lautakuntaan ja kaupunkikehityslautakuntaan. Konsernipalveluita evästettiin täydentämään esitystä toimitilojen sekä rahoituksen osalta. Lautakuntia pyydetään antamaan lausuntonsa helmikuun aikana. Lausuntojen pohjalta kaupunginhallitus tekee päätöksen periaatteista 11.3.2024.

Kaupunginhallitus kehotti jatkovalmistelussa myös selvittämään, mitä toimenpiteitä ja resursseja nykyisen sivistysverkon ylläpitäminen palvelukylissä edellyttää. Tämän perusvaihtoehdon selvittäminen osana sivistysverkkoselvitystä on tärkeää, jottei selvityksen uskottavuus joudu kyseenalaiseksi, kun päätöksenteko tulee ajankohtaiseksi.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta

Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinnan siten, että ohjelma saadaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi toukokuussa 2024. Ohjelman valmistelussa noudatetaan pykälätekstissä mainittuja linjauksia.

Gammelbackan koulu hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Gammelbackan koulun hankesuunnitelman ja päätti, että purettavassa Gammelbackan monitoimitalossa nyt sijaitsevien kirjasto- ja nuorisotilojen korvaavien tilojen tarveselvitys ja hankesuunnittelu aloitetaan.

Hankesuunnitelmassa esitetään, että tarvittavat koulu- ja esikoulupaikat toteutetaan rakentamalla uudisrakennus Gammelbackan keskustaan. Peipon koulun rakennuksesta luovutaan ja se puretaan uuden koulun valmistuttua.

Asemakaava 519, Tuulikumpu

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 519 Vindkulla kaupunginosassa 26. Asemakaavamuutos koskee Helsingintien liikennealuetta Eestinmäellä. Asemakaava muodostaa korttelit 2410–2416 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralueet.

Uusi asuinalue tukeutuu Eestinmäen ja Gammelbackan olemassa oleviin palveluihin. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisän, puutarhamaisen, vähäpäästöinen, energia- ja ekotehokkaan pientaloalueen rakentumiselle ja vanhusten palvelutalon sijoittamiselle lähelle Eestinmäkeä. Tavoitteena on myös saada alueelle eri kokoisia tontteja, eri kokoisia asuinpientaloja ja mahdollisuuksia erilaisille toteutusmuodoille.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.