Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 6.5.2024

Porvoon kehäsymboli.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2024

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus teki raporttiin yhden muutoksen. Toisin kuin seurantaraporttiin on kirjattu ensimmäisen vuosineljänneksen tilanteesta, Vanhan Porvoon sillan korjausremonttia koskeva hankintamenettely on päätetty keskeyttää.

Kaupungin toimintamenot tammi-maaliskuulta olivat yhteensä noin 52,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 22,0 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Vertailukelpoisten toimintakulujen kasvu on noin 5,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimintamenoista suurimmat menoerät muodostuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 24,1 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 13,1 miljoonaa euroa.

Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt alkuvuonna joltain osin viiveellä kaupungin uuden talousjärjestelmäkokonaisuuden käyttöoton takia.

Kaupunki on maaliskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 38,1 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 26,3 miljoonaa euroa, yhteisöveron 10,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,0 miljoonaa euroa. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto on alkuvuonna selkeästi alemmalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, koska viime vuoden alussa kaupungille tilitettiin runsaasti verotuloja aiemmilta verovuosilta. Kokonaisuutena kaupungin verotulokertymä tammi-maaliskuulta on talousarvion mukainen.

Kaupunki on saanut tammi-maaliskuulta valtionosuuksia yhteensä 11,6 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin ei odoteta muutoksia vuoden 2024 aikana.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nina Uskin muutosesityksen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokonniemen liikuntakeskushanke toteutetaan vaihtoehto C2 mukaisella tavalla seuraavalla lisäyksellä: pääjäähalliin tehdään varaus lisätä katsomokapasiteettia alun perin suunnitellusta 1200 paikasta 300 hengen seisomakatsomolla. Toista jäähallia laajennetaan alun perin suunnitellusta siten, että kaukalon ympärille sopii vähintään vastaavat katsomotilat kuin nykyisessä nuorisohallissa on tällä hetkellä. Alustavan arvion mukaan näiden kustannusvaikutus olisi noin 0,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa tehdään liikuntakeskuksen investointivaihetta koskeva toimeksiantosopimus.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Markku Välimäki ja Jorma Wiitakorpi eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Joukkoliikenteen palvelutaso

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen palvelutason osalta kaupunki tavoittelee vaihtoehdon “maltillinen ja kehitetty” mukaista sisältöä ja palvelun tuotantoa, kun talousohjelmaa rakennetaan vuosille 2024–2027.

Kevin Servin esitti, että nykyistä palvelutasoa ei muuteta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.