Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 7.11.2022

Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelman. Päiväkoti toteutetaan leasing-mallilla (5 vuotta + optio 5 vuotta).

Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelman.

Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Muutokset Porvoon kaupungin avustuskäytäntöön

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavista muutoksista Porvoon kaupungin myöntämiin avustuksiin:

Perustetaan uusi yhteisöllisyyden avustus, jolla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja kannustetaan vapaaehtoistoimintaan Porvoossa, sekä tuetaan asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukevaa toimintaa eri puolella kaupunkia.

Uutta yhteisöllisyyden avustusta voivat hakea asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, eläkeläisyhdistykset, perinnejärjestöt, monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestävät yhdistykset, työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä muut yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät. Avustusta myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tiettyyn kohteeseen kuten tapahtumaan tai tilaisuuteen. Avustusta ei myönnetä uskonnon harjoittamiseen, poliittisen puolueen toimintaan eikä ammattiyhdistysliikkeille. Avustuksen haku on vuosittain maaliskuussa.

Lakkautetaan seuraavat erilliset avustusmuodot:

  • kansalaistoiminnan avustus,
  • työllisyyshankkeiden avustus sekä
  • sosiaali- ja terveystoimen avustus.

Muutetaan nuorisoavustuksen myöntämisen kriteerejä siten, ettei avustusta jatkossa myönnetä kylä- ja asukasyhdistysten toimintaan.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että seuraavien Porvoon kaupungin avustusten myöntämisen kriteerit yhtenäistetään kahdessa vaiheessa:

Vuoden 2023 avustushakuun mennessä:

  • liikunnan yleisavustus,
  • nuorisopalveluiden yleisavustus ja projektiavustus,
  • kulttuuriavustuksista kohdeavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen sekä taiteilija-apuraha,
  • uusi yhteisöllisyyden avustus ja
  • KoMbin myöntämät opistolaiskuntien avustukset.

Vuoden 2024 avustushakuun mennessä:

  • kulttuurin yleisavustus

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n syyskokous 15.11.2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Hans von Baghin edustajaksi yhdistyksen syyskokoukseen. Kaupunginhallitus evästi edustajaansa ehdottamaan, että erovuorossa olevan hallituksen jäsenen Arto Lankisen tilalle nimetään Jesse Mether ja varajäseneksi Tuuli Laukkanen. Kaupunginhallitus ilmoitti edustajalleen, että esityslistan suhteen ei ole huomauttamista.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.