Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 7.11.2022

Projektplan för Bjurböle daghem

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Bjurböle daghem. Daghemmet förverkligas enligt en leasing modell (på fem år + fem års option).

Projektplan för Huktis daghem

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Huktis daghem.

Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Ändringar i Borgå stads bidragspraxis

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om följande ändringar i de bidrag som beviljas av Borgå stad:

Ett nytt bidrag för social delaktighet grundas för att stärka delaktigheten och uppmuntra till frivilligverksamhet i Borgå samt för att stöda invånarnas delaktighet, välbefinnande samt verksamhet som stöder jämlikheten runt om i staden.

Det nya bidraget för social delaktighet kan sökas av invånar- och byaföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som ordnar mångkulturell eller integrationsstödjande verksamhet, föreningar som främjar arbetslösas delaktighet samt andra allmännyttiga föreningar, samfund och grupper som främjar delaktigheten eller medborgarverksamheten. Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och för specifika ändamål, såsom ett evenemang. Bidrag beviljas inte för utövande av religion, för politiska partiers verksamhet eller åt fackföreningar. Bidragsansökan är årligen i mars.

Följande separata bidragsformer avvecklas:

  • bidrag för medborgarverksamhet
  • bidrag för sysselsättningsprojekt samt
  • social- och hälsovårdssektorns bidrag.

Kriterierna för beviljande av ungdomsbidrag ändras så att bidraget inte i fortsättningen beviljas för bya- och invånarföreningarnas verksamheter.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom om att kriterierna för beviljandet av följande av Borgå stads bidrag harmoniseras i två faser:

Senast innan bidragsansökan för 2023:

  • allmänt bidrag för idrott
  • ungdomsbidragens allmänna bidrag och projektbidrag
  • från kulturunderstöden projektbidrag för att genomföra kulturverksamhet samt konstnärsstipendier
  • nytt bidrag för social delaktighet och
  • KoMbis bidrag för elevkårerna.

Senast i slutet av bidragsansökan för 2024:

  • allmänt bidrag för kultur

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f:s höstmöte 15.11.2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse Hans von Bagh som sin representant till föreningens höstmöte. Stadsstyrelsen gav sin representant som råd att Jesse Mether utses till styrelsemedlem i stället för Arto Lankinen som avgår och Tuuli Laukkanen till suppleant. Stadsstyrelsen meddelade också till sin representant att det inte finns något att anmärka om föredragningslistan.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.