Hoppa till innehåll

Bjurböle daghems nybygge hos beslutsfattarna

Bildningsnämnden och stadsstyrelsen behandlar projektplanen för Bjurböle daghems nybygge på sina följande möten.

Porvoon kaupungin tunnus.

I projektplanen föreslås att staden löser behovet av daghemsplatser i södra serviceområdet med en ny byggnad. Ett nytt daghem placeras på norra sidan av det nuvarande daghemmet, på fastigheter som ägs av staden och på ett markområde som köps av grannfastigheten. Huvudbyggnaden för nuvarande Bjurböle daghem säljs och sidobyggnaden på tomten rivs.

På det här sättet kräver genomförandet av projektet inga tillfälliga arrangemang, utan verksamheten kan fortsätta i de nuvarande byggnaderna tills det nya daghemmet blir färdigt. Enligt projektets målsättning för tidtabellen kan nybyggnaden tas i bruk i januari 2024.

– Det är fint att projektet med Bjurböle framskrider. En hälsosam, trygg och fungerande omgivning är en viktig för en kvalitativ småbarnspedagogik och i personalens och barnens vardag, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

I daghemmet placeras sammanlagt 63 vårdplatser (3 grupper). Byggnadens totala storlek är 913,0 brm2, barnens verksamhetsutrymmen är 7,1 m2/vårdplats.Gårdens storlek är 20 m2/vårdplats, totalt 1 260 m2. Antalet ordinarie anställda är 14 personer, inklusive köks- och servicepersonal. Vid planeringen och byggandet tillämpas principerna för sunda hus (TerveTalo).

Projektets helhetskostnader är cirka 3,7 miljoner euro. Det slutliga priset fås efter konkurrensutsättningen.