Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 31.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Eeva Puromiehelle eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä. Valtuusto valitsi Ninni Kähkösen jäseneksi ja Saija Haapasaari varajäseneksi elinvoimalautakuntaan. Eeva Puromies ei osallistunut asian käsittelyyn.

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

  • Konsernipalvelujen keskitettyä palkkavarausta varten myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.
  • Kaupunkikehityksen katujen uudisrakennuksen investointikohteeseen siirretään 1,2 miljoonaa euroa, sekä päällystämisen investointikohteelle 0,6 miljoonaa euroa katujen perusparannuksen investoinneille varatuista määrärahoista.
  • Kasvun ja oppimisen toimialan sitova tavoite ”oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa” poistetaan vuoden 2023 talousarviosta.

Tonttien yleiset luovutusehdot ja -hinnat 1.9.2023–31.8.2024

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot hyväksytään noudatettaviksi 1.9.2023 alkaen 31.8.2024 saakka. Mikäli Toukovuoren rivitalotontteja jaetaan tonttijaolla omakotitonteiksi, noudatetaan näissä AP-asemakaavamerkinnästä huolimatta omakotitonttien luovutushintoja ja luovutusehtoja.

Asian käsittelyn aikana Juha Kittilä esitti, että Hinthaarassa vuodesta 2014 alkaen myynnissä olleiden osoitteessa Carlanderintie sijaitsevien kahdeksan kiinteähintaisen omakotitalotontin uudeksi hinnaksi asetetaan 20 € / m² esitetyn 30 €/m² sijaan. Juha Kittilän esitys voitti äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen äänin 37–14.

Porvoo kaupunginvaltuusto päättää aina vuosittain asemakaavoitetun alueella sijaitsevien tonttien luovutusehdot sekä hinnat. Nykyiset hinnat ja ehdot ovat voimassa elokuun 2023 loppuun.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuodelta 2022.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2024–2026 ja talousarviokehys vuodeksi 2024

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talousarviokehyksen vuodeksi 2024.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2023

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2023.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.