Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 6.9.2022

Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemallivaihtoehdot kartalla

Lautakunta näytti vihreää valoa osayleiskaavatyön jatkolle – seuraavaksi asukkaat saavat kertoa mielipiteensä

Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on tekeillä ja se tulee korvaamaan vanhan osayleiskaavan vuodelta 2004. Kesällä 2022 valmistui rakennemallien vaikutusten arviointi- ja vertailu, johon lautakunta nyt perehtyi.
Kaupunkikehityslautakunta merkitsi rakennemallien vaikutusten arvioinnin ja muun aineiston tiedoksi ja päätti että kaupunkisuunnittelu voi jatkaa osayleiskaavan valmistelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti osallisten kuulemisella.
Rakennemallit ja niiden vaikutusten arviointi tulevat nähtäville syys-lokakuussa, jolloin kaupunkilaiset voivat arvioida malleja ja esittää omat näkemyksensä eri mallien parhaista puolista. Tulossa on myös yleisötilaisuus ja työpaja Taidetehtaalla 15.9. Kaupunkisuunnittelun työntekijät ovat myös rakennemalliaineiston kanssa tavattavissa Porvoon torilla 22.9. Nähtävilläoloaikana pyydetään myös lausuntoja mm. asukasyhdistyksiltä ja viranomaisilta.

Puukerrostalosuunnitelmat etenevät Länsirannalla

Porvoon Länsirannan eteläosaan valmistellaan asemakaavamuutosta. Alue sijoittuu pääasiassa Porvoo Campus -ammattikorkeakoulukiinteistön eteläpuolelle Taidetehtaankadun ja Kultalistankadun risteyksen luoteispuolelle. Kaavamuutos koskee alueen rakentamisen määrää, käyttötarkoitusta sekä liikenneolosuhteiden parantamista. Asemakaavamuutosehdotuksella alueelle voisi rakentua puukerrostaloasuntoja noin 250–360 asukkaalle.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi vastineet kommentteihin ja lausuntoihin ja päätti asettaa asemakaavamuutosehdotuksen 549, Tehtaanpuiston puutalot, julkisesti nähtäville.

Muut asiat

Mika Varpio esitti Mika Laurilan kannattamana otto-oikeuden käyttämistä kuntatekniikkapäällikön päätökseen § 95 / 2022, joten asiasta äänestettiin. Päätös koskee pienveneiden talvisäilytyksen poistamista Hamarin satama-alueelta. Esittelijän ehdotusta, otto-oikeutta ei käytetä, äänesti neljä jäsentä (Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Ilkka Luusua, Silja Metsola). Varpion ehdotusta, otto-oikeuden käyttämistä, äänesti seitsemän jäsentä (Kristel Pynnönen, Riitta Ahola, Sofia Antman, Mika Laurila, Emilia Mattsson Nortamo, Pehr Sveholm, Mika Varpio).

Näin ollen lautakunta käytti otto-oikeuttaan kuntatekniikkapäällikön päätökseen § 95 / 2022.


Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.