Siirry sisältöön

Rakennemallit vievät Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavatyötä eteenpäin

Porvoon keskeisten alueiden neljän eri rakennemallin vaikutusten arviointi on valmistunut, ja syyskuussa on kaupunkilaisten vuoro pohtia, mihin suuntaan Porvoon keskeisiä alueita kehitetään.

Osayleiskaavan rakennemallit

Laajassa arvioinnissa olivat mukana asukkaiden omien suunnitelmien pohjalta laaditut vaihtoehdot: Kuninkaanportin kukoistus, Kaksi asemaa – yksi kaupunki, Uudet naapurit ja Reippaasti laajentuen. Vaikutusten arvioinnin mukaan Porvoon kaupunkistrategian teemoihin vastaavat parhaiten rakennemallit Kaksi asemaa – yksi kaupunki ja Uudet naapurit. Rakennemalleja on arvioitu ja vertailtu keskenään muun muassa asukkaiden arjen, luonnon, liikkumisen, ilmaston, talouden ja Porvoon elinvoiman kannalta.

– Porvoolla on hyvät lähtökohdat kaupunkistrategian mukaiselle kestävälle kasvulle ja kehittymiselle. Rakennemallit ja niiden vaikutusten arviointi on hyvä työkalu, kun arvioidaan, miten maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta tulisi kehittää pitkällä tähtäyksellä niin, että kaupunkistrategian visiot ja tavoitteet voivat toteutua, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz toteaa.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennemallien vaikutusten arviointia kokouksessaan 6. syyskuuta. Esitys on, että rakennemallit ja tehdyt arvioinnit merkitään tiedoksi ja asetetaan nähtäville keskustelua, mielipiteiden keräämistä ja lausuntojen pyytämistä varten.

Kaksi asemaa – yksi kaupunki ja Uudet naapurit nousivat arvioinnissa positiivisesti esiin

Rakennemallien vaikutusten arvioinnissa eniten myönteisiä vaikutuksia keräsi Kaksi asemaa – yksi kaupunki -rakennemalli. Kaksi asemaa – yksi kaupunki -rakennemalli keräsi myönteisiä vaikutuksia mm. alue- ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja liikkumisen sekä ilmasto- ja luonto kriteerien osalta. Rakennemallissa Uudet naapurit on toiseksi eniten myönteisiä vaikutuksia ja se keräsi myönteisiä kriteerejä erityisesti asukkaiden arjen ja elinolojen, palveluiden saavutettavuuden sekä keskustan kehittymisen osalta.

Kuninkaanportti kukoistaa -rakennemalliin sisältyy niin myönteisiä, kielteisiä kuin neutraalejakin vaikutuksia. Rakennemallissa Reippaasti laajentuen on selvästi eniten kielteisiä vaikutuksia ja vain yksi arviointikriteeri on myönteinen.

Rakennemalleja on arvioitu myös riskien ja uhkien näkökulmasta.

– Itäradalla ja sen asemilla on kaupungin kehittämiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelmään merkittäviä vaikutuksia. Itäradan toteutumisen osalta on vielä monia avoimia kysymyksiä, jotka tekevät suunnittelutyöhön lisähaastetta. Rakennemallien vaikutusten arviointi antaa eväitä jatkosuunnitteluun, miten radan tuomaa kehittämispotentiaalia voidaan parhaiten hyödyntää ja samalla välttää rataratkaisuihin liittyviä riskejä, toteaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Mikä on paras malli porvoolaisten mielestä?

Rakennemallit ja niiden vaikutusten arviointi tulevat nähtäville syys-lokakuussa, jolloin kaupunkilaiset voivat arvioida malleja ja esittää omat näkemyksensä eri mallien parhaista puolista. Porvoon asukkaat ja kaikki muutkin osalliset voivat valita myös parhaan mallin tai mallien yhdistelmän.

– Mielipiteen jättäminen käy helposti vastaamalla nähtävilläoloaikana auki olevaan kyselyyn. Mielipiteen voi jättää myös perinteisesti kirjallisesti kaupungille. Saatu palaute toimii tärkeänä tietopohjana luottamushenkilöille, kun rakennemallien arviointia ja vertailua jatketaan loppuvuodesta 2022 valtuuston työpajassa, toteaa yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

Tulossa on myös yleisötilaisuus ja työpaja Taidetahtaalla. Kaupunkisuunnittelun työntekijät ovat myös rakennemalliaineiston kanssa tavattavissa yhtenä päivänä torilla. Nähtävilläoloaikana pyydetään myös lausuntoja mm. asukasyhdistyksiltä ja viranomaisilta.