Siirry sisältöön

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavoitus etenee, luonnos nähtäville

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutoksen luonnos on valmistunut ja asetetaan nähtäville 25. elokuuta asti.

Kokonniemen liikuntakeskuksen havainnekuva lintuperspektiivistä 2023

Asemakaavatyö on edennyt rinnakkain Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n aluesuunnitelmatyön kanssa. Alueen nykyinen asemakaava mahdollistaa monet suunnitelluista toiminnoista, ja asemakaavamuutos käsittää vain ne osat alueesta, joilla asemakaavan muuttaminen on tarpeen.

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelu

Porvoon kaupunginvaltuusto on käynnistänyt uuden Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelun vuoden alussa. Kaupungin omistama hankeyhtiö Kokonniemen liikuntakeskus Oy on työstänyt koko alkuvuoden aluesuunnitelmaa, jonka ensimmäinen luonnos esiteltiin huhtikuussa.

– Aluesuunnitelma on käytännössä lähes valmis ja toteuttaa kaupunginvaltuuston keväällä 2022 päättämän liikuntakeskuksen ensimmäisen toteutusvaiheen sisällön. Aluesuunnitelma esitellään yksityiskohtaisemmin kaupunginhallitukselle elo-syyskuussa yhdessä hanketta täsmentävien selvitysten kanssa, kertoo toimitusjohtaja Kalle Myllymäki Kokonniemen liikuntakeskus Oy:stä.

Asemakaavaluonnos nähtävillä 28.6.–25.8.2023

Kokonniemen liikuntakeskuksen alueen asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ajalla 28.6.–25.8.2023.

– Asemakaavamuutosluonnos perustuu pohjimmiltaan huhtikuussa käsiteltyyn aluesuunnitelmaluonnokseen. Asemakaavaluonnoksessa on ensisijaisesti ratkaistu uuden kokoojakadun paikka liikuntakeskuksesta Tolkkistentielle, rakentamisen suurin mahdollinen kokonaismäärä ja urheiluhallien sijoittelu, kaavoittaja Pekka Mikkola kertoo.

– Aluesuunnitelman yhteydessä on kuultu laajasti porvoolaisia ja alueen käyttäjiä. Myös asemakaavatyöhön kuuluu vuorovaikutusta. Kaavaluonnokseen voi nyt tutustua ja jättää mielipiteensä siitä. On hyvä huomata, että nyt kysymyksessä on vasta nimensä mukaisesti luonnos, jossa oleellisimmat asiat maankäytön kannalta on ratkaistu, korostaa Pekka Mikkola.

Alueella on voimassa pääasiassa vuonna 2011 hyväksytty asemakaava. Sitä on nyt muokattava, jotta uuden aluesuunnitelman toteuttaminen olisi mahdollista. Kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu paljon ulkotoimintoja, kuten lämmitetty tekonurmi, jotka ovat toteutettavissa ilman asemakaavan muuttamistakin.

– Hämmennystä voi herättää kaavan aluerajaus, mutta liikuntakeskuksen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen ei vaadi asemakaavamuutosta koko suunnitellulle alueelle. Liikuntakeskuksen suunnittelusta ei siis ole nyt karsittu mitään, Pekka Mikkola selventää.

Asemakaavamuutosluonnos oheisaineistoineen on nähtävillä 28.6. alkaen porvoo.fi-palvelussa

sekä palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, katutaso ma – pe klo 9 – 15. Kesälomien takia mahdollisia yhteydenottopyyntöjä kaupunkisuunnitteluun toivotaan 7.8. alkaen.

Asemakaavamuutosluonnoksesta on mahdollista esittää kirjallisia mielipiteitä, jotka pyydetään toimittamaan palvelupiste Kompassiin aukioloaikoina tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi viimeistään perjantaina 25.8.2023 klo 15. Kuoreen tai sähköpostin viestikenttään merkintä ”AK 563, Kokonniemen liikuntakeskus”.

Lue lisää Kokonniemen liikuntakeskushankkeesta: