Hoppa till innehåll

Planeringen av Kokon idrottscentrum framskrider, utkastet finns nu tillgängligt

Utkastet till detaljplaneändringen för Kokon idrottscentrum är färdigt och planen uppvisas fram till den 25 augusti.

Kokonniemen liikuntakeskuksen havainnekuva lintuperspektiivistä 2023

Arbetet med detaljplanen har skett parallellt med arbetet med områdesplanen för Kokonniemi liikuntakeskus Oy. Den nuvarande detaljplanen tillåter många av de planerade funktionerna, och detaljplaneändringen omfattar endast det som måste ändras.

Planeringen av Kokon idrottscentrum

Borgå stadsfullmäktige har påbörjat planeringen av Kokon idrottscentrum i början av året. Projektbolaget Kokonniemi liikuntakeskus Oy, som ägs av staden, har arbetat med områdesplanen hela början av året. Det första utkastet av områdesplanen presenterades i april.

– Områdesplanen är i princip nästan klar. Den omfattar de delhelheter som genomförs i första skedet. Stadsfullmäktige beslutade om det första skedet under våren 2022. Områdesplanen och preciserande utredningar presenteras för stadsstyrelsen i mer detalj under augusti-september, säger Kalle Myllymäki, verkställande direktör för Kokonniemi liikuntakeskus Oy.

Utkastet till detaljplanen finns framlagt 28.6 – 25.8.2023

Utkastet till detaljplanen för området runt Kokon idrottscentrum samt programmet för deltagande och bedömning finns framlagt 28.6–25.8.2023.

– Utkastet till detaljplanen baserar sig på utkastet till områdesplanen som behandlades i april. I utkastet till detaljplanen har vi främst bestämt vart den nya matarleden från idrottscentret till Tolkisvägen ska placeras. Vi har också kommit fram till den totala mängden bygge och hur idrottshallarna ska placeras, säger planläggare Pekka Mikkola.

– Vi har tagit i beaktan åsikter från borgåbor och de som använder området. Planläggningsarbetet innefattar också växelverkan. Du kan bekanta dig med utkastet till planen och ge din åsikt om den. Det är värt att notera att det handlar om just ett utkast, där de mest kritiska delarna gällande markanvändningen har behandlats, betonar Pekka Mikkola.

För området gäller i främsta hand en detaljplan som har godkänts år 2011. Den måste bearbetas för att kunna förverkliga områdesplanen. Utanför detaljplanen finns också utomhusfunktioner, som en uppvärmd konstgräsplan, som kan förverkligas också utan ändringar i detaljplanen.

– Det kan kännas konstigt hur området för detaljplanen är begränsat, men i det första skedet av genomförandet behöver man inte ändra detaljplanen för hela området. Inget har alltså gallrats bort från planeringen av idrottscentrum, klargör Pekka Mikkola.

Utkastet till detaljplaneändringen finns framlagt på porvoo.fi-tjänsten från och med 28.6 på adressen:

samt servicekontoret Kompassen på Krämartorget B, gatunivå, mån–fre kl. 9–15. På grund av semestrar önskar stadsplaneringen att man tar kontakt tidigast 7.8.

Det är möjligt att skicka skriftliga åsikter och tankar om utkastet till detaljplaneändringen till servicekontoret Kompassen under öppethållningstiderna, eller per e-post till kirjaamo@porvoo.fi senast fredagen 25.8.2023 klockan 15. Markera e-posten eller brevets kuvert med ’’DP 563, Kokon idrottscentrum’’.

Läs mera om Kokon idrottscentrum: