Siirry sisältöön

Kokonniemi-hankkeelle valtionavustusta puurakentamisen edistämiseen

Puurakentamista edistävälle Terveet rakenteet -hankkeelle on myönnetty 30 000 euron valtionavustus.

Puurakentamista edistävälle Terveet rakenteet -hankkeelle on myönnetty 30 000 euron valtionavustus.

Ympäristöministeriön tukeman hankkeen tavoitteena on kehittää paikallista puurakentamisen osaamista ja tuotantoa, Porvoon puurakentamisen strategiaa sekä edistää vähähiilistä puurakentamista.

−  Puurakentamisella ja -osaamisella on Porvoossa pitkät juuret ja sen hyödyntäminen puurakentamisen yleistyessä on huomion arvoinen näkökulma. Kartoittamalla ja tutkimalla lähituotannon ja osaamisen mahdollisuuksia voidaan tuottaa tietoa, vähentää hiilidioksidipäästöjä, tukea paikallistoimijoita sekä mahdollistaa uusien yritysten toiminnan edellytyksiä, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Puurakentaminen tunnistettiin oleelliseksi osaksi Kokonniemen liikuntakeskuksen valmistunutta konseptisuunnitelmaa. Konseptisuunnitelman laatimista on osaltaan ohjannut kaupunkistrategia ja puurakentamisen edistäminen laajemmin. Terveet rakenteet -hankkeeseen liittyvä selvitystyö tukee Kokonniemen alueen tulevaa asemakaavatyötä ja sen pohjalta käynnistyvää hankesuunnittelua.

Määrärahaa puurakentamisen ohjelman toimenpiteitä edistäviin julkisen rakentamisen hankkeisiin sai hakea alkuvuodesta. Ympäristöministeriön arviointipaneeli valitsi 12 hakemuksen joukosta 7 hanketta, joille avustus myönnettiin.

Kokonniemestä malli puiselle urheilurakentamiselle

Kokonniemen kehittäminen on strategisesti merkittävää, ja sen vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin alueelle tulevaisuudessa sijoittuviin toimintoihin ja uudistuneeseen kaupunkikuvaan. Terveet rakenteet -hanke korostaakin Kokonniemen roolia malliesimerkkinä, joka nostaa esille kestävää puurakentamista.

− Urheilurakentamisessa suositaan usein kustannustehokkaita ja näin ollen hetkellisesti kestäviä ratkaisuja. Kokonniemessä halutaan nostaa urheilurakentamisen laatutasoa ja samalla tutkia puurakenteiden paikallistuotannon mahdollisuuksia, Dan Mollgren kuvailee.

Kokonniemellä onkin potentiaalia toimia käyntikorttina niin Porvoolle kuin laadukkaalle puurakentamisellekin.

Puurakentamisella edistetään kaupunkistrategian tavoitteita

Kaupunkistrategian mukaan Porvoo tähtää hiilineutraaliuteen. Puun käyttö rakentamisessa on tunnistettu yhdeksi keinoksi pienentää hiilidioksidipäästöjä ja päästä lähemmäksi asetettuja ilmastotavoitteita. Porvoosta löytyy laadukkaan puurakentamisen esimerkkejä, kuten päiväkoti Metsätähti ja Länsirannan rakenteilla oleva puukortteli. Kokonniemestä tulee jatkumoa tälle puurakentamisen sarjalle.

− Kokonniemen puurakentamisen hanke tukee kaupungin ilmastotavoitteita. Se toteuttaa myös ilmasto-ohjelmaa, jossa yhtenä toimenpiteenä mainitaan hiilivarastojen määrän lisääminen kasvattamalla puurakentamisen osuutta kaavoituksen keinoin. Lähituotanto ja -osaaminen sitovat hankkeen vielä vahvemmin osaksi kestävän kehityksen kokonaisuutta, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.