Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuuskysely: Ihmisten oma toiminta ja valinnat tekevät turvallisen liikenteen

Porvoon kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän aloitteesta toteutettiin alkuvuodesta 2024 kyselytutkimus liikennekäyttäytymisestä Porvoon kaupungin alueella. Taustalla oli huoli liikennekulttuurin höllentymisestä ja liikenteen ilmapiirin heikkenemisestä.

Auto ajaa suojatien yli.

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 586 henkilöä, ja heistä suurin osa (82 %) ilmoitti liikkuvansa kaupungin alueella päivittäin. Pääosin vastaajat liikkuivat autolla, mutta hyvin suuri osa myös kävellen ja pyörällä (auton ohella).
Myös kyselyyn vastanneista liki puolet (44 %) koki liikenteen ilmapiirin heikentyneen. Vain seitsemän prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ilmapiiri olisi parantunut.
Kyselyn tulokset on käyty läpi ja ryhmä on pohtinut, miten kyselyn esille nostamia liikennekäyttäytymisen haasteita voitaisiin ratkoa.
– Usein ajatellaan, että liikenneturvallisuusongelmat johtuvat liikenneympäristöstä, mutta tutkimusten mukaan liikenneympäristö harvoin on onnettomuuksia aiheuttavana tekijänä, liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja, liikennesuunnittelupäällikkö, Hanna Linna-Varis sanoo.
– Me ihmiset teemme turvallisen liikenteen omalla toiminnallamme ja valoinnoillamme. Ihan vain sääntöjen tunteminen ja noudattaminen riittää ja siihen päälle ripaus toisten tienkäyttäjien kunnioitusta ja huomioon ottamista, Linna-Varis huomauttaa.

Ylinopeudet, kännykän käyttö liikenteessä – monenlaisia rikkeitä

Mikä liikenteessä sitten aiheutti huolta? Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan sekä omaa toimintaansa että muiden toimintaa liikenteessä eri kulkutavoilla liikuttaessa. Lisäksi vastaajat saivat esittää näkemyksensä esitettyjen ”rikkeiden” vakavuudesta.
Vakavimmaksi rikkeeksi vastaajat nostivat esille muun muassa ylinopeuden ajamisen ja päihteiden vaikutuksen alaisena liikenteessä liikkumisen sekä kännykän käytön liikenteessä kaikissa kulkumuodoissa. Myös pimeän aikaan heijastimien ja polkupyörän valojen käyttämättä jättäminen koettiin vakavaksi rikkeeksi.
Omassa toiminnassaan parannettavaksi koettavat asiat vastaajat listasivat muun muassa heijastimen ja polkupyöräkypärän käytön, nopeusrajoitusten noudattamisen ja liukuesteiden käytön jalkineissa talvisin.

Liikennekäyttäytymisen ongelmapaikkoja useita

Kyselyssä vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa paikoista Porvoon kaupungin alueella, joissa liikennekäyttäytymisen ongelman korostuvat. Vastauksia tuli runsaasti lähes 400 kohteesta. Yleisimmin esille nousivat:

  • Mannerheiminkatu: mm. punaisia päin ajamiset, väärille kaistoille ryhmittymiset, ylinopeudet sekä nuorten kortteliralli, lyhyet vihreät valot, jalankulkijoille ei anneta tilaa suojateillä ja jalankulkijoiden näkyvyys (ei heijastimia) sekä jalankulkijoiden kännykän käyttö
  • Aleksanterinkatu: mm. liikennevalojen toiminta ja näiden liittymien sujuvuus sekä ”giljotiinisuojatiet” (toinen ajoneuvo ei pysähdy toisen ajoneuvon antaessa tilaa)
  • Läntinen Mannerheiminväylä: mm. punaisia päin ajamiset, korkeat ajonopeudet sekä turvattomat suojatiet.
  • Tolkkistentie: mm. ylinopeudet, punaisia päin ajamiset, valo-ohjatuissa suojatiessä jalankulkijoiden punaisia päin kulkeminen, risteysalueiden turvattomuus huomioiden mm. peräänajojen riski (vasemmalle käännyttäessä pysähtymiset sekä alinopeudet)
  • Aleksanterinkaari, Läntinen Aleksanterinkatu ja Taidetehtaan alue: mm. giljotiinisuojatiet (toinen ajoneuvo ei pysähdy toisen ajoneuvon antaessa tilaa), ylinopeudet, kiihdytykset, toisten ajoneuvojen ”kiilaamisia” sulkuviivan kohdalla
  • Jokikatu: mm. pyöräkadun turvattomuus pyöräilijöille, johtuen mm. kääntyvien ajoneuvojen piittaamattomuudesta/tietämättömyydestä väistämisvelvollisuuteen sekä moottoriajoneuvojen korkeista ajonopeuksista
  • Kirkkokatu: mm. läpiajoliikennettä, korkeita ajonopeuksia ja väistämissääntöjen noudattamattomuutta