Siirry sisältöön

Poliisin automaattinen liikennevalvonta alkaa Porvoossa

Porvoossa aloitetaan automaattinen liikennevalvonta tammikuussa 2020. Porvoon kaupunki ja poliisi saavat runsaasti yhteydenottoja ylinopeuksista katualueilla. Kaupungilla onkin vahva tahto panostaa liikenneturvallisuuteen ja muistuttaa liikennesääntöjen kunnioittamisen tärkeydestä. Siksi kaupunki mahdollistaa poliisin automaattisen liikennevalvonnan keskustan alueella. Ajonopeudella on merkitystä sekä onnettomuuksien määrään että niiden vakavuuteen.

Porvoossa aloitetaan automaattinen liikennevalvonta tammikuussa 2020. Porvoon kaupunki ja poliisi saavat runsaasti yhteydenottoja ylinopeuksista katualueilla. Kaupungilla onkin vahva tahto panostaa liikenneturvallisuuteen ja muistuttaa liikennesääntöjen kunnioittamisen tärkeydestä. Siksi kaupunki mahdollistaa poliisin automaattisen liikennevalvonnan keskustan alueella. Ajonopeudella on merkitystä sekä onnettomuuksien määrään että niiden vakavuuteen.

Valvonta kohdistuu keskustan suuntaan tulevaan liikenteeseen

Porvoossa automaattista liikennevalvontaa sijoitetaan aluksi kolmeen kohteeseen: Aleksanterinkadulle, Werner Söderströminkadulle sekä Loviisantielle. Valvontapisteet on valittu huomioiden aiemmat ylinopeudet, onnettomuushistoria sekä erityisesti lasten liikkumisympäristö. Valvonta kohdistetaan keskustan suuntaan ajavaan liikenteeseen. Liikenteessä vaaditaan erityistä huomaavaisuutta, kun saavutaan keskusta-alueelle, jossa liikkuu enemmän kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

Lasten liikenneturvallisuus etusijalla

Aleksanterinkadun pisteessä valvotaan sekä nopeuksia että liikennevalojen noudattamista. Valvontapiste sijaitsee Keskuskoulun kohdalla. Alueella liikkuu paljon lapsia ja valvonnan ilmeinen tavoite on parantaa erityisesti lasten liikenneturvallisuutta. Varsinkaan nuoremmat lapset eivät osaa aina huomioida, että aikuiset voivat rikkoa liikennesääntöjä, joten sääntöjen noudattamisen tehostaminen on paikallaan. Aleksanterinkadulla valvontapisteen ympärillä on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut lukuisia omaisuus- ja henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia.

Loviisantien pisteessä nopeusrajoitusta (40 km/h) rikotaan usein. Valvonnalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta Teollisuustien ja Asentajantien liittymissä. Lisäksi tavoitteena on parantaa turvallisuutta Mannerheiminkadun ja Wittenberginkadun risteyksessä, jota käyttävät mm. Myllymäen kouluun suuntaavat koululaiset. Myös Loviisantiellä valvontapisteen ympäristössä on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut lukuisia onnettomuuksia.

Kolmannessa valvontapisteessä Werner Söderströmin kadulla ajonopeudet ovat korkeita. Valvonnan keskeisenä tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä Mestarintien että Jernbölentien risteyksissä. Nopeuksien rauhoittaminen vaikuttaa myös Werner Söderströmin katua ylittävien kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen.

Poliisi vastaa automaattisesta liikennevalvonnasta

Automaattinen liikennevalvonta toteutetaan Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteistyönä. Kaupunki järjestää automaattivalvonnan tarvitsemat nopeusilmaisimet, tolpat, ja sähkönsyötön. Poliisi vastaa kameroihin liittyvästä tekniikasta ja järjestelmän käytöstä. Porvoon kaupungille on liikennevalvonnan valmisteluista aiheutunut kustannuksia noin 22 000 €. Kustannuksena yhden valvontapisteen toteuttaminen on samaa luokkaa kiinteän hidastetöyssyn kanssa.

Kaupunki ei saa kameroista tuloja. Automaattivalvonnan tarkoituksena ei ole kerätä sakkotuloja valtiolle, vaan parantaa liikenneturvallisuutta. Yleisesti ottaen automaattivalvonnasta kaupungille koituvat kustannukset ovat pieniä verrattaessa niitä liikenneonnettomuuksista koituviin kustannuksiin.

Lisätietoja
Liikenneinsinööri Hanna Linna-Varis
puh. 040 529 0278
hanna.linna-varis@porvoo.fi

Ylikonstaapeli Olavi Palmumäki
olavi.palmumaki@poliisi.fi