Hoppa till innehåll

Polisens automatiska trafikövervakning börjar i Borgå

En automatisk trafikövervakning börjar i Borgå i januari 2020. Borgå stad och polisen kontaktas ofta på grund av fortkörning på gatuområden. Staden har en stark vilja att satsa på trafiksäkerheten och påminna om vikten att trafikregler respekteras. Därför möjliggör staden polisens automatiska trafikövervakning på centrumområdet. Körhastigheten har betydelse för antalet olyckor och deras allvarlighet.

En automatisk trafikövervakning börjar i Borgå i januari 2020. Borgå stad och polisen kontaktas ofta på grund av fortkörning på gatuområden. Staden har en stark vilja att satsa på trafiksäkerheten och påminna om vikten att trafikregler respekteras. Därför möjliggör staden polisens automatiska trafikövervakning på centrumområdet. Körhastigheten har betydelse för antalet olyckor och deras allvarlighet.

Övervakningen gäller trafiken mot centrum

I Borgå kommer automatisk trafikövervakning att ordnas inledningsvis på tre ställen: på Alexandersgatan, Werner Söderströms gata och Lovisavägen. Övervakningsställen har valts med beaktande av tidigare fortkörning, olyckshistoria samt särskilt miljön där barnen rör sig. Övervakningen gäller trafiken mot centrum. I trafiken krävs det särskild uppmärksamhet när man kommer till centrumområdet där mera fotgängare och cyklister rör sig.

Barnens trafiksäkerhet prioriteras

På övervakningsstället på Alexandersgatan övervakas både hastigheter och att trafikljusen följs. Övervakningsstället ligger vid Keskuskoulu. På området rör sig mycket barn och det självklara syftet med övervakningen är att förbättra särskilt barnens trafiksäkerhet. Speciellt yngre barn kan inte alltid märka att vuxna kan bryta mot trafikregler, så det är på sin plats att man effektivare följer regler. Runt övervakningsstället på Alexandersgatan har det under fem senaste år hänt flera olyckor som har lett till egendoms- och personskador.

På övervakningsstället på Lovisavägen bryter man ofta mot hastighetsbegränsningen (40 km/h). Övervakningen syftar till att förbättra trafiksäkerheten i anslutningarna till Industrivägen och Montörsvägen. Syftet är också att förbättra säkerheten i korsningen mellan Mannerheimgatan och Wittenbergsgatan som används av bl.a. skolelever som går till Kvarnbackens skola. Också runt övervakningsstället på Lovisavägen har det under fem senaste år hänt flera olyckor.

På det tredje övervakningsstället på Werner Söderströms gata är körhastigheterna höga. Ett viktigt mål för övervakningen är att förbättra trafiksäkerheten i korsningarna på Mästarvägen och Jernbölevägen. Sänkta hastigheter bidrar också till säkerheten hos fotgängare och cyklister som går över Werner Söderströms gata.

Polisen svarar för den automatiska trafikövervakningen

Den automatiska trafikövervakningen ordnas i samarbete mellan Borgå stad och polisinrättningen i östra Nyland. Staden sörjer för hastighetsdetektorer, stolpar och elförsörjningen som den automatiska övervakningen behöver. Polisen sörjer för tekniken i kamerorna och användningen av systemet. Beredningen av trafikövervakningen har medfört Borgå stad kostnader på cirka 22 000 €. Kostnadsmässigt kostar ett övervakningsställe ungefär lika mycket som ett fast farthinder.

Staden får inga inkomster från kamerorna. Syftet med den automatiska övervakningen är inte att samla bötesintäkter till staten utan att förbättra trafiksäkerheten. Allmänt taget är kostnaderna som den automatiska övervakningen medför staden små i jämförelse med kostnader för trafikolyckor.

Ytterligare information
Trafikingenjör Hanna Linna-Varis
tfn 040 529 0278
hanna.linna-varis@porvoo.fi

Överkonstapel Olavi Palmumäki
olavi.palmumaki@poliisi.fi