Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 11.11.2020

Veroprosentit vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,75 % ja että vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavasti:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
 • muut asuinrakennukset 1,30 %
 • rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
 • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • voimalaitos 3,10 %

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhden muutoksen kaupunginhallituksen esitykseen.

 • Tapani Eskolan muutosesitys sivulle 47: ”Läntisen alueen sivistyspalvelujen selvityksen yhteydessä selvitetään myös Albert Edelfeltin koulun pienluokkien ja Tulliportin päivähoidon tarvitsemat tilaratkaisut. Lisäksi samassa yhteydessä selvitetään miten kirjasto-, nuoriso- ja hyvinvointipalvelut tulisi järjestää Gammelbackan alueella. Tavoitteena on, että kokonaisuus on toiminnallisesti järkevä, turvallinen ja oppimiseen kannustava sekä alueen asukkaiden kannalta toimiva ja tarkoituksenmukainen.” Eskolan esitys voitti äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen äänin 35–16. 

Kaupunginvaltuusto äänesti lisäksi esityksistä, joita ei hyväksytty:

 • Markku Välimäen muutosesitys: ”Porvoon Talo siirretään kahdella vuodella eteenpäin siten, että määräraha vuodelle 2023 on 1,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 määräraha on 4,2 miljoonaa euroa.” Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Välimäen esityksen äänin 39–12.
 • Markku Välimäen muutosesitys: ”Kaupunginhakan varikko siirretään kahdella vuodella eteenpäin siten, että määräraha vuodelle 2023 on 300 000 euroa, vuodelle 2024 määräraha on 3,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 2,250 miljoonaa euroa.” Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Välimäen esityksen äänin 36–15.
 • Markku Välimäen muutosesitys: ”Vastaavasti, että hanke Kokonhalli aiennetaan vuodella siten, että määräraha vuodelle 2022 on 200 000 euroa, vuodelle 2023 määräraha on 3,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 määräraha 4,3 miljoonaa euroa.” Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Välimäen esityksen äänin 37–14.
 • Markku Välimäen muutosesitys: ”Hanke Jäähalli aiennetaan samoin vuodella siten, että määräraha vuodelle 2022 on 200 000 euroa, vuodelle 2023 määräraha on 3,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 määräraha on 4,3 miljoonaa euroa.” Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Välimäen esityksen äänin 36–15.
 • Tuuli Hirvilammin muutosesitys: ”Vihreiden ryhmä ehdottaa kaupunginhallituksen talousarvioehdotukseen ainoastaan yhden muutosesityksen. Ehdotamme, että sivulla 27 oleva virke “Hakkuiden taso määräytyy vuosittain talousarvion tulotavoitteiden mukaisesti.” korvataan virkkeellä “Hakkuiden taso määräytyy vuosittain rakentamisen tarpeiden ja metsien hoitotarpeen mukaisesti.” Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Hirvilammin esityksen äänin 36–15.
 • Joonas Dachingerin muutosesitys: ”Esitän yhden koulusovittelijan rekrytointia.” Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Dachingerin esityksen äänin 36–14 (1 tyhjä).
 • Patrik Björkmanin muutosesitys: ”Esitän että henkilöstösuunnitelmaan tehdään seuraava muutos; Elinkeinopäällikön tehtävä aikaistetaan vuoteen 2021 ja lisätään henkilöstömenoja 60 000 euroa.” Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Björkmanin esityksen äänin 28–22 (1 tyhjä). 

Joonas Dachinger teki muutosesityksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi: ”Esitän yhden koulunkäynninohjaajan rekrytointia.”

Lisäksi jätettiin kaksi pöytäkirjamerkintää.

Valtuutettujen ja kuntalaisten aloitteet

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä luettelot aloitteista tiedoksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan ponnen: ”Sen lisäksi mitä kuntalaissa ja Porvoon hallintosäännössä valtuusto- ja kuntalaisten aloitteiden käsittelystä mainitaan, valtuusto edellyttää kaupunginhallitusta perustamaan työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, kuinka aloitteiden käsittelyä parannetaan nykyisestä. Työryhmän kokoonpano on valtuustoryhmien puheenjohtajat valtuuston puheenjohtajiston johdolla ja tarpeen mukaan käytetään viranhaltijoita asiantuntijoina.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esitysten mukaisesti.