Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 27.5.2020

Erot luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Ilmari Lohenojalle eron suomenkielisen koulutusjaoston ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto valitsi Bakri Amanin suomenkieliseen koulutusjaoston jäseneksi ja Sami Ryynäsen poliisin neuvottelukunnan jäseneksi hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Stig Bäcklundillle vapautuksen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valita Sebastian Ekblom jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan hänen tilalleen. Kaupunginvaltuusto valitsi lisäksi Alexadr Foyn varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Mats Nyman on uusi kaupunginvaltuuston jäsen.

Asemakaavamuutos, Antinmäen eteläosa, kaupunginosa 6, asemakaava 475

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Antinmäen eteläosan asemakaavan.

Tonttien yleiset luovutusehdot ja -hinnat 1.9.2020-31.8.2021

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot noudatettaviksi 1.9.2020 alkaen 31.8.2021 saakka.

Porvoon liittyminen Apotti Oy:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän käyttöönotto

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 yksimielisesti, että Porvoon kaupunki ei liity Oy Apotti Ab:n asiakas- ja potilastietojärjestelmään ehdotetussa aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Kaupunki on kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut Apotti-järjestelmään liittymisestä myöhemmässä vaiheessa, jos Oy Apotti Ab tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Hyvinvointikertomuksen raportti

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin hyvinvointikertomuksen raportin 2019.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2020

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2020.