Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 27.5.2020

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Ilmari Lohenoja befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i finskspråkiga utbildningssektionen och delegationen för polisinrättningen i Östra Nyland. Stadsfullmäktige beslutade välja Bakri Amani som ny ledamot i finskspråkiga utbildningssektionen och Sami Ryynänen som ny ledamot i delegationen för polisinrättningen i Östra Nyland i stället för honom.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Stig Bäcklund befrielse från uppdraget som ledamot i stadsfullmäktige och som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden samt välja Sebastian Ekblom som ny ledamot till social- och hälsovårdsnämnden i stället för honom. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare välja Alexandr Foy som ersättare till social- och hälsovårdsnämnden. Mats Nyman blir ny ledamot i stadsfullmäktige.

Ändring av detaljplan, Andersberg, södra delen, stadsdel 6, detaljplan 475

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna detaljplanen för Andersberg, södra delen.

Allmänna tomtöverlåtelsevillkor och priser 1.9.2020-31.8.2021

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna tomtöverlåtelsepriserna och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren att gälla från 1.9.2020 till 31.8.2021.

Borgå anslutning som delägare i OY Apotti AB och ibruktagande av Apotti i Borgå

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna ärendet för kännedom. Stadsstyrelsen beslutade 16.3.2020 enhälligt att Borgå stad inte ansluter sig till Oy Apotti Ab:s klient- och patientdatasystem enligt den föreslagna tidsplanen senast 20.4.2020. Staden är ändå redo att börja förhandlingar om anslutning till Apotti-systemet i ett senare skede, om Oy Apotti Ab ger möjlighet till det.

Rapport om Borgå stad välfärdsberättelse 2019

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna rapporten om Borgå stads välfärdsberättelse 2019.

Uppföljningsrapport om ekonomi och verksamhet 1/2020

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna uppföljningsrapporten om ekonomi och verksamhet 1/2020 för kännedom.