Siirry sisältöön

Porvoon yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät

Porvoon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät perjantaina 3. huhtikuuta yhteistyötoimikunnan kokouksella. Kokouksessa käytiin läpi työnantajan tarkennettu neuvotteluesitys sekä päätettiin neuvottelujen tiedottamiskäytännöstä. 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen arvioidaan heikentävän kaupungin taloutta ainakin noin 15–20 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden aikana. Tämä vastaa noin kahden kunnallisveroprosentin tuottoa. 

– Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin taloutta sopeutetaan poikkeustilanteen vuoksi kuluvana vuonna monilla eri keinoilla. Yhteistoimintaneuvottelut ovat yksi osa laajaa tätä laajaa talouden tasapainottamisen toimenpidekokonaisuutta, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Parhaillaan selvitetään mm. mahdollisuuksia rakenteellisiin menosäästöihin, tulojen lisäyksiin, investointien karsimiseen ja lykkäykseen, kunnallisveroprosentin nostamiseen ja lisävelan ottamiseen. Valtuustolle valmistellaan esitys taloudellisista ja toiminnallisista muutoksista vuoden 2020 talousarvioon viimeistään touko-kesäkuussa 2020.

Osa työntekijöistä rajattiin mahdollisten lomautusten ulkopuolelle

Yhteistoimintamenettelyn kautta tehtävillä henkilöstöjärjestelyillä tavoitellaan 3–5 miljoonaan euron kustannussäästöjä vuonna 2020. Työnantaja esitti jo yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelukutsussa, että neuvottelujen aikana selvitetään mahdollisuutta lomauttaa koko kaupungin henkilöstö lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä näitä välittömästi tukevien toimintojen henkilöstöä. Mahdolliset lomautukset voisivat kohdentua noin 1600–1800 henkilöön. 

Ensisijassa lomautettaisiin ne työntekijät, joiden työ on vähentynyt tai tilapäisesti keskeytynyt koronavirustilanteen johdosta. Näiden henkilöiden lomautuksen arvioidaan jatkuvan siihen asti, että työnteon esteet ovat poistuneet. Lisäksi lomautettaisiin myös muu kaupungin henkilöstö, koska työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentynyt taloudellisin perustein. Näiden henkilöiden lomautuksen arvioidaan kestävän enintään kaksi viikkoa. 

Työnantaja tarkensi neuvotteluesitystään yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Mahdollisten lomautusten ulkopuolelle jätetään myös sellaiset suljettujen kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen laitosten työntekijät, joiden palkanmaksu keskeytyy vähintään 14 vuorokaudeksi työnantajasta riippumattoman poikkeuksellisen syyn vuoksi.  

– Toivomme lisäksi vahvasti, että työntekijöiden edustajat esittävät neuvottelussa omia vaihtoehtoisia ehdotuksiaan, joiden avulla voimme vähentää henkilöstökustannuksia sekä tänä vuonna että myös pysyvästi, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari painottaa. 

Koronaviruksesta johtuva tilannekuva muuttuu pandemian etenemisen myötä nopeasti, ja tämän vuoksi tavoitteet täsmentyvät vielä neuvottelujen aikana.  

Neuvottelut päättyvät todennäköisesti huhtikuun loppupuolella

Neuvottelussa todettiin myös, että yhteistoimintaneuvottelujen alkamisen jälkeen pyritään siihen, ettei vapautuneisiin työtehtäviin palkata uusia työntekijöitä tai viranhaltijoita. Ensin selvitetään, voiko tehtävät jakaa niin, ettei uutta henkilöä tarvita. Jos uusi työntekijä tarvitaan, voi rekrytoinnin käynnistää vasta täyttölupamenettelyn jälkeen. 

Lisäksi sovittiin, että neuvotteluista tiedotetaan aktiivisesti koko henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja paikallisille medioille aina yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen.

Yhteistoimintaneuvottelujen arvioidaan kestävän kolmesta kuuteen viikkoa. Neuvottelujen päätyttyä lopputulos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja kaupunginhallitus päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Yhteistyötoimikunnan seuraavat kokoukset pidetään keskiviikkona 8. huhtikuuta, keskiviikkona 15. huhtikuuta (alustavasti) sekä tiistaina 21. huhtikuuta. 

Yhteistoimintaneuvottelujen osallistujat

Yhteistoimintaneuvotteluja käy kaupungin yhteistyötoimikunta, jonka jäseniä ovat:

  • kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
  • apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz
  • sivistysjohtaja Sari Gustafsson
  • sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen
  • JUKO:n pääluottamusmiehet Paula Pulkkinen ja Tomi Jormanainen
  • JHL:n pääluottamusmies Sune Forss
  • Jytyn pääluottamusmies Jarmo Veijalainen
  • Superin pääluottamusmies Maarit Muuronen
  • Tehyn pääluottamusmies Minna Sorvisto

Lisäksi kutsuttuina asiantuntijoina läsnä ovat hallintopalvelukeskuksen johtaja Marith Kullström, pelastusjohtaja Peter Johansson, liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila, liikelaitos Porvoon Tilapalveluiden toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen ja liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtaja Heidi Räihä. Yhteistyötoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari ja teknisenä sihteerinä on läsnä Agneta Wedenberg.