Siirry sisältöön

Porvoossa kiinnostusta englanninkieliseen perusopetukseen, asia etenee kaksikielisenä ehdotuksena päätöksentekoon

Porvoon kaupungin koulutuspalvelut on selvittänyt, jos kaupungissa on kiinnostusta ja tarvetta englanninkieliseen perusopetukseen. Sekä pienten lasten huoltajat että kansainvälisiä työntekijöitä rekrytoivat porvoolaiset yritykset suhtautuvat asiaan myönteisesti. Aihetta käsitellään suomenkielisessä koulutusjaostossa tänään 16.11.2023.

koululainen kirjoittaa kirjaansa

Sähköisellä webropol-kyselyllä selvitettiin englanninkielisen perusopetuksen järjestämisen edellytyksiä ja myös ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen laajentamistarvetta. Kyselyyn vastasi 25.9.-8.10.2023 välisenä aikana 256 huoltajaa, joiden lapset ovat 0–6-vuotiaita. Huoltajista 227 oli kiinnostunut hakemaan lapselleen paikkaa joko englanninkielisestä opetuksesta tai ruotsinkielisestä kielikylvystä. Näistä kaikista kiinnostuneista 127 huoltajaa valitsi mieluummin englanninkielisen opetuksen.

Tämän lisäksi kaupunki pyysi lausuntoja alueella toimivilta isoimmilta yrityksiltä. Kaupunki sai kaksi vastausta, joista kävi ilmi, että kyseiset yritykset todennäköisesti rekrytoivat lisää englanninkielisiä työntekijöitä tulevaisuudessa ja näin ollen tarvitaan englanninkielistä opetusta työntekijöiden lapsille.

Asiaa on selvitetty myös aikaisemmin vuonna 2020. Silloin tehtyyn kyselyyn vastasi 162 koululaisikäisten lasten huoltajia, joista noin 60 prosenttia olivat kiinnostuneita laittamaan lapsensa englanninkieliseen opetukseen. Tällöin kysely ei laajemmin tavoitettu yrityksiä. Ainoa yritys, joka vastasi silloiseen kyselyyn suhtautui asiaan kuitenkin myönteisesti.

– Vaikuttaa siltä, että nyt löytyy riittävän paljon kiinnostusta mahdollisen pilotoinnin käynnistämiseksi lähivuosina. Porvoo oppilasmäärät eivät kuitenkaan riitä täysin englanninkielisen opetuksen toteuttamiseen, joten voisi olla perusteltua tarkemmin selvittää kaksikielisen opetuksen pilotointia, kertoo perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen.

Kaksikielisen, suomen ja englannin kielen, opetuksen pilotointi voisi käynnistyä esimerkiksi Gammelbackan uuden koulun valmistuessa. Alueella asuu valmiiksi paljon vieraskielisiä oppilaita, jotka voisivat myös hyötyä kaksikielisestä opetuksesta.

Porvoon kaupungilla on tällä hetkellä järjestämislupa perusopetukseen molemmilla kotimaisilla kielillä. Kaksikielinen (suomi-englanti) opetus ei uskota lisäävän merkittävästi kustannuksia vaan voidaan toteuttaa pääasiassa nykyisillä opetusryhmämäärillä.

– Opettajien koulutukseen on toki panostettava pilotoinnin käynnistämiseksi ja materiaalien osalta syntyy pieniä kustannustarpeita. Pilottia voisi lähteä suunnittelemaan tarkemmin koulutusjaoston johdolla, sillä pääasiallisesti kokonaisuuteen liittyy opetussuunnitelmalliset ratkaisut, kertoo Kettunen.

Asia etenee suomenkielisen jaoston jälkeen Kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Asian selvittämistä velvoitetaan tämän vuoden talousarviossa.