Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnalle ehdotetaan Pensselitehtaan tiloja nuorten bänditiloiksi

Porvoon kaupungin nuorisopalvelut on yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja toimitilajohdon kanssa selvittänyt syksyn aikana erilaisia vaihtoehtoja ja kartoittanut mahdollisia tiloja nuorison bänditoiminnan harjoitustiloiksi.

Sivistyslautakunta käsittelee bändien harjoitustilakysymystä kokouksessaan 25. lokakuuta.
Sivistysjohtaja Sari Gustafsson esittää lautakunnalle, että se hyväksyisi Pensselitehdas-vaihtoehdon. Kaksi muuta lautakunnalle esiteltävää vaihtoehtoa ovat tilat WSOY-talon kellarikerroksessa ja Skaftkärrissä sijaitseva hallirakennus.
– Pensselitehdas ry:llä on ainutlaatuinen konsepti, joka on arvokas avaus luovan alan yrittäjiltä ja kulttuuritoimijoilta nuorten suuntaan, ja joka luo uutta toimintamallia paikallisesti ja laajemminkin. Laadun näkökulma on tässä ratkaiseva, nuoret saavat ammattilaisilta vertaistukea ja mentorointia, ja voidaan ajatella, että palvelukonseptin arvo on yhtä kuin kustannusero muihin tarjouksiin, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.

Tarjoukset myös WSOY-talosta ja Skaftkärrin hallitilasta


Kaupunki on vastaanottanut kaikista tiloista lokakuussa vuokratarjoukset (vuokra-aika 10 vuotta), joiden perusteella vaihtoehtojen kustannukset olisivat seuraavanlaiset:


Pensselitehdas/ Työpajatie:
Vuosivuokra: 48.000 €/a
Vuosivuokra 10 v.: 480.000 €
Rakennuskustannukset: 120.000 €
Kokonaiskustannus: 600.000 € (sisältäen palvelukonseptin)

WSOY-talo / keskusta:
Vuosivuokra: 24.600 €/a
Vuosivuokra 10 v.: 246.000 €
Rakennuskustannukset: 170.000 €
Kokonaiskustannus: 416.000 € (samassa kiinteistössä toimii myös muuta nuorisotoimintaa, mikä mahdollistaa yhteistyömahdollisuuksia).

Skaftkärr/ Pajatie:
Vuosivuokra: 30.504 €/a
Vuosivuokra 10 v.: 305.040 €
Rakennuskustannukset: 170.000 €
Kokonaiskustannus: 475.040 €
Samaan kiinteistöön on mahdollista sijoittaa myös skeittihalli, sillä kiinteistössä on vapaana olevaa, riittävän korkeaa tilaa tarjolla. Skeittihallin vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkastellaan kuitenkin erillisenä asiana

Rakennuskustannukset tarkoittavat tilojen muuttamista käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Sivistyslautakunnan jäsenet saavat kokouksessa tutustua varsinaisiin vuokratarjousasiakirjoihin päätöksenteon tueksi.