Hoppa till innehåll

Bildningsnämnden föreslås godkänna bandlokaler för unga i Penselfabriken

Denna höst har Borgå stads ungdomstjänster i samarbete med kulturtjänsterna och lokalitetsledningen utrett olika slags alternativ och gjort kartläggningar när det gäller lokaler som de unga skulle kunna använda som övningslokaler för sina musikband.

Bildningsnämnden behandlar frågan om övningslokaler för band vid sitt sammanträde den 25 oktober.
Bildningsdirektör Sari Gustafsson föreslår att nämnden godkänner Penselfabriksalternativet. De två övriga alternativ som föreläggs nämnden gäller utrymmen i WSOY-husets källare och en hallbyggnad i Skaftkärr.
– Pensselitehdas ry har ett unikt koncept, ett värdefullt initiativ av företagare och kulturaktörer inom den kreativa sektorn riktat till de unga. Det banar väg för en ny verksamhetsmodell lokalt men också mera allmänt. Här är kvalitetssynvinkeln avgörande. De unga får kamratstöd och mentorskap av personer som är proffs, och man kan tänka sig att servicekonceptets värde ligger i kostnadsskillnaden i jämförelse med andra anbud, konstaterar bildningsdirektör Gustafsson.

Anbud också gällande WSOY-huset och hallutrymmena i Skaftkärr


Staden har i oktober fått in hyresanbud på alla lokaler (hyrestid 10 år). På basis av dem har de olika alternativen följande kostnader:


Penselfabriken/Verkstadsvägen
Årshyra: 48 000 €/a
Årshyra 10 år: 480 000 €
Byggnadskostnader: 120 000 €
Totalkostnad: 600 000 € (inklusive servicekonceptet)

WSOY-huset/centrum
Årshyra: 24 600 €/a
Årshyra 10 år: 246 000 €
Byggnadskostnader: 170 000 €
Totalkostnad: 416 000 € (i samma fastighet verkar också annan ungdomsverksamhet, vilket möjliggör samarbete)

Skaftkärr/Smedjevägen
Årshyra: 30 504 €/a
Årshyra 10 år: 305 040 €
Byggnadskostnader: 170 000 €
Totalkostnad: 475 040 €
Det är möjligt att förlägga en hall för skateboardåkning till samma fastighet, eftersom den inrymmer ett ledigt utrymme med tillräcklig takhöjd. Alternativa lösningar för hallen där man skulle kunna åka rullbräda studeras emellertid som ett separat ärende.

Med byggnadskostnader avses att lokalerna byggs om så att de lämpar sig för den tilltänkta användningen. Bildningsnämndens ledamöter får vid sammanträdet bekanta sig med de egentliga anbudsdokumenten, vilket underlättar beslutsfattandet.