Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 17.6.2020

Ilolan koulun ja Sannäs skolanin kuntotutkimukset keväällä 2020

Sivistyslautakunta päätti merkitä Ilolan ja Sannäs skolanin raportit tiedoksi. Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti lisätä jäsen Hammarströmin ehdottaman seuraavan lisäyksen:
Sivistyslautakunta kehottaa sivistystoimen johtoa yhteistyössä toimitilajohdon kanssa ryhtymään riittäviin toimenpiteisiin, joilla taataan turvallinen ja terveellinen koulun aloitus elokuussa 2020 sekä Ilolan koulussa että Sannäs skolanissa. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että toimenpiteillä turvataan koulujen toiminta, kunnes voidaan toteuttaa näiden koulujen tilojen perusparannukset kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Muut asiat

Muut asiat päätettiin esityslistan mukaan.