Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 17.6.2020

Ilolan koulus och Sannäs skolas konditionsgranskningar våren 2020

Bildningsnämnden beslöt anteckna rapporterna för Ilolan koulu och Sannäs skola för kännedom. Därtill beslöt bildningsnämnden att lägga till medlem Hammarströms tillägg:
Samtidigt uppmanar bildningsnämnden bildningssektorns ledning att i samarbete med lokalitetsledningen skrida till tillräckliga åtgärder, som garanterar en trygg och hälsosam skolstart i augusti 2020 både i Sannäs skola och Ilolan koulu. Därtill förutsätter bildningsnämnden att man med dessa åtgärder tryggar skolornas verksamhet tills en grundförbättring av dessa skolors utrymmen kan förverkligas i enlighet med fullmäktiges beslut.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöts enligt föredragningslistan.