Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 22.4.2021

Sivistyslautakunnan lausunto Itä-Uudenmaan alueellisesta esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmasta vuosille 2021-2025

Sivistyslautakunnan lausunto Itä-Uudenmaan alueellisesta esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmasta vuosille 2021-2025

Lautakunnan lisäsi lausuntoon kokouksessa:

Esteettömyysohjelmassa tulee tuoda esille voimakkaammin pyrkimys kognitiiviseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Sillä tarkoitetaan tiedon ymmärrettävyyttä ja selkeää esitystapaa. Tämän tulisi koskea esim. kaupungin verkkosivuja, opasteita, Daisy- ja Wilmapalvelimia. Myös kaupunkilaisten käyttöön suunniteltavissa tiloissa tulee ottaa huomioon kognitiivinen esteettömyys, tässä esimerkkinä erityisesti oppimisympäristöt.

Sivistyslautakunta pitää esteettömyyden palveluopasta erittäin hyvänä ja konkreettisena apuna ja toivoo, että se otetaan laajasti käyttöön.

Sivistyslautakunnalla ei ollut muuta huomautettavaa Itä-Uudenmaan alueellisesta esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmasta 2021-2025.

Asia tarkastettiin heti.

Muut asiat

Kaikki asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti