Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 24.4.2021

Bildningsnämnden utlåtande om Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021-2025

Bildningsnämnden utlåtande om Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021-2025

Nämnden lade till utlåtandet vid mötet:

I tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet  bör  kraftigare föras fram strävanden till kognitiv tillgänglighet och framkomlighet. Med det avses att informationen  framställs på ett begripligt och tydligt sätt. Detta borde t.ex. gälla stadens nätsidor, guider för Daisy och Wilma-tjänsterna. Också i de utrymmen som planeras för stadsborna bör tas i beaktande den kognitiva tillgängligheten, som exempel särskilt inlärningsmiljöerna.

Bildningsnämnden anser att serviceguiden för tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet är synnerligen bra och är en konkret hjälp och önskar att den allmänt tas i bruk.

Bildningsnämnden har inget övrigt att anmärka om programmet för tillgänglighet och framkomlighet för Östra Nyland 2021-2025.

Ärendet justerades genast.

Övriga ärenden

Alla övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan