Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 27.8.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lautakunta käsitteli lausuntoa ja täsmensi lausuntoesitystä. Sote-uudistusta ja sote-lausuntoa esitellään maanantaina 31. elokuuta valtuuston iltakoulussa.  Lopullisen kaupungin lausunnon antaa kaupunginhallitus 26. syyskuuta mennessä.

Talousarvio 2021

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueet antoivat tilannekatsauksen talousarvion valmistelutilanteesta. Asia merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti