Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 27.8.2020

Social- och hälsovårdsnämndens utlåtande om regerings propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade utlåtandet och specificerade förslaget till utlåtandet. 31 augusti presenteras utlåtandet för fullmäktige. Det slutgiltiga utlåtande ges av stadsstyrelsen före 26 september. 

Budget 2021

Social- och hälsovårdssektorns uppgiftsområden gav en lägesrapport över situationen inom budgetberedningen. Ärendet antecknades till kännedom.

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.