Siirry sisältöön

Suomenkielinen koulutusjaosto kokoontui 21.9.2023

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 21.9.2023 Albert Edelfeltin koulussa.

Porvoon kaupungin tunnus.

Katsaus opiskelijoiden sijoittumisesta toiselle asteelle kevään 2023 yhteishaussa

Porvoolaisista oppivelvollisista nuorista 55 % sai paikan lukiokoulutuksesta ja 36 % ammatillisesta koulutuksesta. Ilman lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa jääneet nuoret saivat paikan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvista nivelvaiheen koulutuksista, kuten tutkintokoulutukseen valmentavista koulutuksista (TUVA).

Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa Porvoon kaupungissa aloitti 188 porvoolaista opiskelijaa. Suurin osa porvoolaisista lukioon hakeutuneista sai opiskelupaikan Porvoon kaupungin järjestämästä lukiokoulutuksesta eli Linnankosken lukiosta.

Linnankosken lukion keskiarvoraja oli aikaisempia lukuvuosia korkeampi. Tänä lukuvuonna Linnankosken lukion keskiarvoraja oli 7,83, minkä vuoksi useita porvoolaisia hakijoita jäi ulkopuolelle.

Katsaus monikulttuuriseen opetukseen ja sen kehittämislinjauksiin lukuvuonna 2023–2024

Porvoon kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa on vuonna 2023 yli 20 eri äidinkieltä puhuvia oppilaita. Monikulttuuristen oppilaiden määrä on kasvanut huomattavasti kuluneiden lukuvuosien aikana. Monikulttuuristen oppilaiden määrän kasvu lisää tarvetta opetushenkilöstön kielitietoisen opetuksen osaamisen kehittämiseen.

Porvoon kaupungissa vuosiluokan 1 oppilaiden osalta toteutetaan inklusiivista valmistavaa opetusta. Näin ollen vuosiluokan 1 valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat perusopetuksen luokissa. Oppilaat jatkavat opiskelua valmistavan opetuksen jälkeen samassa luokassa perusopetuksen oppilaana. Tämän odotetaan edistävän kielitaidon kehittymistä, koulussa viihtymistä ja yhteiskuntaan kotoutumista. Kokeilua arvioidaan keväällä 2024.

Muut asiat suomenkielinen koulutusjaosto päätti esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
Jari Kettunen, perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja