Siirry sisältöön

Taidekoulun ja kansalaisopiston tilaratkaisujen valmistelua jatketaan

Porvoon kaupungin toimitilajohto ja sivistystoimi ovat selvittäneet Porvoontalon peruskorjausta taiteen ja kulttuurin harrastamisen keskukseksi.

Porvoon kaupungin toimitilajohto ja sivistystoimi ovat selvittäneet Porvoontalon peruskorjausta taiteen ja kulttuurin harrastamisen keskukseksi.

Taidekoulun ja kansalaisopiston tilaratkaisujen valmistelua jatketaan tutkimalla myös muita vaihtoehtoja.

Porvoontalon hankesuunnitelma on valmistunut, ja peruskorjauksen kustannusarvio on lähes 8,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,4 miljoonaa euroa enemmän kuin hankkeelle on varattu talousarviossa tuleville vuosille.

– Porvoontalon kustannusarvio pohjautuu huolellisiin tutkimuksiin ja Terve talo -periaatteiden mukaiseen peruskorjaukseen. Talousarvio on tehty vuonna 2012 laaditun hankesuunnitelman pohjalta, joka ei tähdännyt yhtä perusteelliseen korjaukseen. Kustannusarvio on huomattavasti korkeampi, mutta suunnitelma on päivitetty noudattamaan kaupungin terveellisen korjausrakentamisen linjaa, toimitilajohtaja Mikko Silvast kertoo.

– Hankesuunnitelma on kyllä laadukas, ja suojellun Porvoontalon peruskorjaus sen mukaisesti antaisi upeat tilat kulttuurin ja taiteen opetukseen ja harrastamiseen. Peruskorjauksen myötä rakennus palvelisi hyvin ja tehokkaasti taidekoulun, musiikkiopiston, kansalaisopiston sekä ulkopuolisten toimijoiden toimintaa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.

Porvoontalon sisäinen vuokra kuitenkin nousee laajan korjauksen jälkeen monikertaiseksi verrattuna nykyisiin tiloihin, jotka tosin ovat taidekoulun osalta osittain riittämättömät ja kansalaisopiston osalta korjauksen tarpeessa. 

– Ennen kuin kaupunki päätyisi Porvoontalon korjaukseen kannattaa tarkastella huolella myös muita mahdollisia ratkaisuja sekä varmistaa että vuokra ei vähennä palvelun laatua tai määrääkään, Gustafsson toteaa.

Jos Porvoontaloa ei korjata kaupungin omaan käyttöön, sille on löydettävä uusi omistaja. Mittavan peruskorjauksen tarpeessa olevan, Vanhan Porvoon kaava-alueella sijaitsevan suojellun kiinteistön myyminen on haastavaa. Ostajalle todennäköisesti kannattavin vaihtoehto olisi muuttaa rakennus asunnoiksi, mikä edellyttää asemakaavan muutosta. Myynti vapauttaa kaupungin noin 8 miljoonan euron korjausvastuusta. Porvoontalon tämänhetkinen tasearvo on noin 12 000 euroa.

Tunnistettuja ja arvioituja ratkaisuvaihtoehtoja:

 1. Porvoontalon suunniteltujen pääkäyttäjien nykyisten tilojen korjaaminen
  Taidekoulun tilat entisen Kissankulman päiväkodin tiloissa ovat riittämättömät ja rajoittavat toimintaa. Tilojen korjaaminen ei ratkaise tätä ongelmaa. Kansalaisopiston rakennus ei vastaa nykyaikaisia opetuksen tarpeita, mutta tilat voi peruskorjata ja modernisoida.

  Rakennukset soveltuvat parhaiten muutettaviksi asuinkäyttöön. Rakennusten myynti on taloudellisesti toteutuskelpoinen ratkaisu ja kaupungin kiinteistölinjausten mukainen. Rakennusten myyntihinnaksi on arvioitu yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa.

 2. Toimintojen sijoittaminen muihin, olemassa oleviin tiloihin
  Porvoon taidekoulun ja kansalaisopiston opetustuntien kellonajat ovat päällekkäiset koulurakennusten korkeimman käyttöasteen aikojen kanssa. Yksittäisiä tunteja voidaan sijoittaa kouluihin. Kansalaisopisto toimii jo nyt noin 80 toimipisteessä KoMbi-talon toimipisteen lisäksi.
 3. Uudisrakennus
  Keskustassa ei ole tällä hetkellä kaupungin omia vapaita, kaavallisesti sopivia tontteja, joita voitaisiin käyttää tähän tarkoitukseen. Sisäinen vuokra olisi huomattavasti korkeampi kuin nykyisin, mutta matalampi kuin peruskorjatussa Porvoontalossa.
 4. Toimintojen sijoittaminen ulkopuoliselta vuokrattaviin tiloihin, esimerkiksi WSOY-taloon
  WSOY-talossa on vapaata, Porvoon taidekoulun ja Porvoon kansalaisopiston käyttöön tarkoituksenmukaiseksi muutoskorjattavaa tilaa. Porvoon musiikkiopiston tilat sijaitsevat jo siellä, ja mikäli nämä toimijat voidaan sijoittaa samaan tilakokonaisuuteen, tilojen vuorottaiskäyttö sekä tilojen ja toiminnan synergia on mahdollista toteuttaa tehokkaalla tavalla.

Taidekoulun ja kansalaisopiston tilaratkaisujen valmistelua jatketaan, ja asia tuodaan sivistyslautakuntaan ja kaupunginhallitukseen syksyllä. Kaupunginvaltuusto ottaa kantaa mahdolliseen peruskorjaukseen talousarvion yhteydessä