Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 18.5.2021

Ympäristöterveysjaosto totesi, että sen 20.04.2021 Agrica Ab Porvoon Perunalle antamaa määräystä elintarvike-erän takaisinvedosta ja hävittämisestä § 31 on noudatettu ja asian käsittely päättyy.

Jaosto hyväksyi päivitetyn päätösvallan delegoinnin valvontaa suorittaville viranhaltijoille. Päätös astuu voimaan 1.6.2021. Seuraamusmaksu otetaan kuitenkin käyttöön vasta, kun jaosto on hyväksynyt sitä koskevan soveltamisohjeen.

Lisäksi jaosto antoi lausunnot liittyen Askolan Monninkylän Amisto-lukion ja AK 529 Lundinkadun pääte asemakaavan muutosehdotuksiin sekä Porvoon veden vesilain mukaisesta hakemuksesta uuden paineviemärin asentamisesta mereen Hamarin ja Hermanninsaaren väliselle merialueelle Porvoossa.

Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141