Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 18.5.2021

Miljöhälsosektionen konstaterade att den förpliktelse som sektionen förutsatte 20.4.2021 i § 31 för Agrica Ab Borgå Potatis gällande återkallandet och bortförskaffande av livsmedelspartiet har efterlevts och ärendets behandling avslutas.

Sektionen godkände den uppdaterade beslutanderätten för tjänsteinnehavare som utför tillsyn. Beslutet träder i kraft 1.6.2021.  Påföljdsavgiften  tas i bruk först då sektionen har godkänt anvisningarna för avgifternas tillämpning.

Dessutom gav sektionen utlåtanden gällande ändringsförslagen för detaljplanerna för Amisto-Lukio i Monby Askola och ändan för Lundagatan DP 529 Borgå samt utlåtande gällande Borgå vattens ansökan enligt vattenlagen om att få anlägga ett nytt tryckavlopp i havet mellan Hamars och Hermansö i Borgå.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.