Siirry sisältöön

Esiopetukseen ja peruskouluun ilmoittautuminen on alkanut

Ilmoittautumiset syksyn 2023 esiopetukseen ja peruskouluun ovat alkaneet. Ensi syksynä esiopetuksessa aloittaa noin 500 lasta ja peruskoulun ensimmäisen luokan noin 550 lasta.

Aikuisia ja lapsia pöydän ympärillä.

Myös koulukuljetuksen (Huom! Tässä vaiheessa vain 1. ja 7. luokalla aloittavat) ja iltapäivätoimintaan hakeminen on nyt ajankohtaista. Kaikki sähköiset ilmoitukset ja hakemukset tulee tehdä 31.1.2023 mennessä.
Lähikoulupäätökset on lähetetty sähköisesti tai kirjeitse 21.12.2022 ja infokirjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta kirjeitse 5.1.2023.


Ilmoittautuminen esiopetukseen


Vuonna 2017 syntyneiden lasten esiopetus alkaa syksyllä 2023. Esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuspalveluiden sähköisessä asioinnissa tammikuun aikana.
Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki: www.porvoo.fi/esiopetus


Ilmoittautuminen peruskouluun


Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat myös oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen.
Lähikoulupäätöksen saaneet porvoolaiset tekevät sähköisen ilmoittautumisen tammikuun aikana osoitteessa https://porvoo.inschool.fi/connect Huomaathan, että suomenkieliseen perusopetukseen ilmoittaudutaan ainoastaan sähköisesti.
Porvooseen muuttavan oppilaan sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa https://porvoo.inschool.fi/browsecourses


Haku musiikkipainotteiseen opetukseen ensi syksyn kolmasluokkalaisille


Porvoon kaupungin suomenkielisten koulutuspalvelujen yhteiset musiikkiluokat toimivat Keskuskoulussa (3–6 vuosiluokilla) ja Linnajoen koulussa (7–9 vuosiluokilla). Hakuaika ensi syksynä alkavaan opetukseen päättyy 18.1.2023.
Musiikkiluokalle haetaan toisen luokan keväällä, eikä hakeminen tai pääseminen edellytä koulun ulkopuolista musiikin opiskelua.
Lisätietoja musiikkiluokalle hakemisesta on lähetetty Wilman kautta kaikille Porvoon suomenkielisten koulujen kakkosluokkalaisten oppilaiden huoltajille. Oppilaat valitaan musiikkiluokalle soveltuvuuskokeen perusteella. Lisätietoja linkistä:
https://www.porvoo.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/painotettu-opetus/

Koulukuljetuksen hakeminen


Koulukuljetusta haetaan 1. ja 7. vuosiluokan oppilaille Wilman kautta (hakemukset ja päätökset/tee uusi hakemus jne.). Esiopetusoppilaille koulukuljetusta haetaan hakulomakkeella, lomake ja lisätietoja osoitteesta www.porvoo.fi/koulukuljetukset


Iltapäivätoimintaan hakeminen


Ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Päätös iltapäiväkerhopaikasta lähetetään Wilman kautta viimeistään toukokuussa niille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä.